Tidigmedeltida kyrka på Lurö undersöks ytterligare en gång

Stenkyrkan på Lurö mitt i Vänern tros ha varit anlagd av en privatperson någon gång under 1100-talet och var under sin användningstid en av områdets största. Tidigare undersökningar av och runtomkring kyrkan har gett resultat i form av bland annat stolphål som dateras till 600-900-talet, dvs innan kyrkan byggdes, och det är delvis denna yta som man i dagarna undersöker närmare för att kunna säga något om platsens kontinuitet.

Läs mer: https://nwt.se/saffle/2016/08/24/hoppas-pa-fler-stolphal

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

One thought on “Tidigmedeltida kyrka på Lurö undersöks ytterligare en gång

  1. Någonstans i mitt bakhuvud har jag en källuppgift i förbigående i en avhandling alternativt bok skriven av en norsk arkeolog där en referens till en av de tre Olaf den Heliges saga nämner om en tidig vandringsled (Vänerns vattenstånd var annat och Vänern har tippat en hel del på 900 år utöver att leder har muddrats upp) som passerade Lurö och där båt vissa sträckor från Läckö ut fick dras över ”land”…… skall se om jag kan hitta uppgiften lättare i mina ex av de tre Olafs sagorna.

Kommentera