Stort guldfynd påträffad av metalldetektorist i Norge

I Skaun i mellersta Norge har en metalldetektorist hittat ringar av sammanlagt 480 gram guld vilka dateras till 200-400-talet e.kr. Guldet har förmodligen agerat betalningsmedel och kan enligt arkeologerna härstamma från det romerska riket nere på kontinenten. Fyndet vittnar därmed också om platsens sociala status under romersk järnålder, där förmögna handelsmän förmodligen bott.

Läs mer: http://www.adressa.no/nyheter/sortrondelag/2016/08/26/Sensasjonelt-gullfunn-i-Skaun-13239881.ece

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera