Lappland: fornfynd smälter fram – allmänheten ombeds hålla utkik

I samband med att klimatet blir varmare blir fornfynd som tidigare legat nedfrysta i den norra delen av landet synliga. Bland annat har 1000-åriga samiska pilar nyligen återupptäckts i så kallade snölegor, dvs snö som i fjällandskapen är fastfrusen i marken. Enligt arkeologerna är det endast ett fåtal professionella i norra Sverige som ägnar sig åt att inventera markerna efter denna typ av fynd, och därför uppmanar man även allmänheten som rör sig på fjällen att hålla utkik.

Läs nyheten: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=6513008

Om man som privatperson hittar ett fynd eller fornlämning som man misstänker härrör från tiden innan 1850 bör detta anmälas till antingen ett närbeläget museum eller respektive länsstyrelse. Genom att göra detta bidrar man till att fornlämningen blir registrerad och skyddad under kulturmiljölagen. Om du är osäker på om lämningen du hittat är registrerad eller inte kan du göra en sökning i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister FMIS här.

Läs mer om kulturmiljölagen:
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kulturmiljolag-1988950_sfs-1988-950

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera