England: Förmodad hallbyggnad påträffad nära fyndet för det världsberömda Sutton Hoo

Vid Rendelsham i engelska East Anglia har man påträffat en 29×9 meter stor hallbyggnad. Platsen ligger endast 6 km från Sutton Hoo där man sedan 1939 bland annat har hittat den världsberömda båtgraven som bär stora likheter med liknande fynd i Sverige. Hittills har man hittat ca 4000 fynd vid platsen och enligt arkeologerna kan det röra sig om det kungliga residenset som nämns i historiska källor från 700-talet, vilket skulle ha haft en nära relation till Sutton Hoo som platsen för de kungliga begravningarna.

Läs nyheten: http://www.bbc.com/news/uk-england-suffolk-37412519?SThisFB

Det var den anglo-saxiska skribenten Bede som under 700-talet skrev om kungarna i England, och enligt honom ska ett kungligt residens ha legat i Rendelsham-området vars invånare skulle ha använt Sutton Hoo som begravningsplats. Fynden vid Sutton Hoo bär stora likheter med båtgravfältet vid Vendel och Valsgärde i Mellansverige, och förmodligen har East Anglia under 700-talet stått i nära förbund med det som idag utgör mälarområdet.

image
En jämförelse mellan hjälmen som påträffades i en anglo-saxisk grav i Sutton Hoo (längst upp till vänster) och en liknande från svenska Vendel.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera