Intervju med professor Neil Price om vikingars frihet från stat och vikten av humor

Från Upsala Nya Tidning
Arbetsrummets väggar täcks av fyllda bokhyllor och i fönstret står två piratskepp i lego. Dem gillar Neil Price, professor i arkeologi, att pyssla med medan han pratar i telefon. Både pirater och vikingar berättar något viktigt om sina respektive samhällen och tidsåldrar, säger han.

– I båda fallen handlade det om grupper som var frikopplade från stater men ändå skaffade sig inflytande och rikedom. Det kan tänkas att vikingarna skapade ett alternativ till de nya stater som höll på att växa fram i Skandinavien på 700-talet.

Läs vidare i Upsala Nya Tidning: http://www.unt.se/leva/vi-kan-lara-av-det-forflutna-4372981.aspx

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera