Bohuslän: samtliga hällristningar i Tanum ska laser-dokumenteras

Samtliga av de hittills hundratals kända lokaler med bronsåldersristningar som finns i Tanums socken håller just nu på att dokumenteras med hjälp av laser-teknik. Anledningen till denna dokumentation, som anses vara världens mest omfattande i sitt slag, är Tanums status som ett av UNESCOs världsarv, vilket inbegriper att samtliga ristningar måste dokumenteras. Detta innebär även att hittills okända ristningar kommer att upptäckas, men framför allt att de bevaras till eftervärlden. Enligt arkeologerna är en stor del av ristningarna vittrade, varför dokumentationen anses vara mycket viktig.

Läs nyheten och se inslaget: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/hallristningar-i-tanum-dokumenteras

Sedan 1994 tillhör hällristningarna i Tanum UNESCOs världsarv. Så här lyder världsarvskommiténs motivering;

Tanums hällristningsområde är ett enastående exempel på bronsålderskonst av högsta kvalitet. Motivens variationsrikedom är ett unikt vittnesbörd om livet under europeisk bronsålder. Samspelet mellan den kontinuerliga bosättningen och markanvändningen, såsom den avspeglas i hällristningarna, gravfälten och landskapet gör Tanumsområdet till ett enastående exempel på kontinuerlig mänsklig bosättning under åtta tusen år.”

Sammanlagt finns ca 10 000 olika bilder inristade på ca 500 platser runt om i Tanum. Bland de största och mest kända finns Vitlyckehällen som huserar en mängd människor, skepp och symboler. En annan är Aspeberget där flera ristningar tycks visa processioner och andra religiösa motiv.

image
Aspeberget. Klicka på bilden för att komma till Vitlycke museums panoramavy över hällen

Källa och läs mer: http://www.vitlyckemuseum.se/sv/Vastarvet/Verksamheter/Vitlycke-museum/Varldsarvet/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera