Västergötland: ledningsplats Björn ett exempel på arkeologi i den nära historien

Under våren 2015 grävde man ut ledningsplats Björn mellan Vara och Skara, en militäranläggning som under kalla kriget var tänkt att ha en central roll i händelse av en invasion från främmande makter. Eftersom anläggningen lades ned så sent som 1995 finns fortfarande en rad personer som kan berätta om vardagen på platsen, ett unikt komplement till det arkeologiska materialet. Nu har Västergötlands museum upprättat en utställning om platsen och resultaten från den arkeologiska undersökningen, vilken har premiär idag 1a oktober.

Läs nyheten: http://www.skovdenyheter.se/article/om-hemliga-flygbasen/

I projektets Facebook-grupp finns det senaste från undersökningarna mm att läsa om. Nedan utställningspostern från Västergötlands museum.

image

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera