Runstensvård – vad som görs och vad du kan göra

Visste du att Sverige har världens äldsta fornlämningslag och att man delvis har ålagt ansvaret för fornlämningsvården till det egna folket? Kanske finns en runsten som behöver just din hjälp i ditt område? Runstenarna är en av Nordens mest karaktäristiska, informationsrika och fantasieggande fornlämningar och det ligger i mångas intresse att de bevaras. Tyvärr far en hel del av dem trots detta illa.

image
Runristad häll i Riksby, Stockholm. Foto: Bengt A. Lundberg

Den senaste tiden har många därför undrat hur vården av dem egentligen går till och vad man själv kan göra. Med anledning av detta har Arkeloggen blivit ombedd av Riksantikvarieämbetets runstens-experter att sprida den information som de skrivit kring detta.

Enligt Kulturmiljölagen delas ansvaret för kulturmiljön av alla. Länsstyrelserna och Riksantikvarieämbetet får göra de åtgärder som behövs för att vårda fornlämningarna – men alla kan bidra till bevarandearbetet.

Riksantikvarieämbetet

I Sverige finns så många som ca 1500 st runstenar ute i naturen, och det främsta ansvaret för dess underhåll har respektive länsstyrelse. Men då dessa har knappa resurser har Riksantikvarieämbetet sedan början av 90-talet tagit hjälp av så kallade runstensfaddrar. Som runstensfadder hjälper man till att se efter stenen, till exempel att avlägsna gräs och olika typer av smuts. Med andra ord kan du själv se till att ett kulturarv är i goda händer.

image
Konservering och lagning av den runristade Kagahällen utanför Linköping. Foto: Bengt A. Lundberg.

Om du är intresserad av att vara med och vårda ett kulturarv i just ditt område kan du läsa mer om fadderskapet här http://www.raa.se/kulturarvet/arkeologi-fornlamningar-och-fynd/runstenar/.

På K-blogg skriver RAÄ kontinuerligt om vad som görs och kan göras för till exempel runstenarna. I ett inlägg i K-blogg har RAÄ samlat information om hur vården går till och hur man som privatperson kan bidra.

Om du är intresserad av fornlämningsvårdens bestämmelser mm finns RAÄs Handbok i fornminnesvård. Denna, som är till för både yrkesverksamma och privatpersoner, går igenom hur man på bästa sätt bevarar landets fornlämningar. Denna går att läsa i sin helhet här.

Dela gärna en bild på din bygds runsten eller annan fornlämning i ditt närområde här i kommentarsfältet. Kanske behöver den en fadder?

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera