Åland: metalldetektorist åtalas för fornminnesbrott

Ett år efter att en amatörarkeolog letat med metalldetektor i Geta, norra Åland, har denna anmälts för fornminnesbrott. Enligt anklagelserna ska mannen visserligen inlämnat de upphittade metallföremålen till museibyrån, men detta utan att bifoga uppgifter om fyndplats mm, något som gör föremålen kontextlösa. Vem som lämnat anmälan framgår inte i nyhetsartikeln, men förmodligen står museibyrån bakom denna.

Läs nyheten: http://www.nyan.ax/nyheter/metalljagare-atalas-for-fornminnesbrott/

I Sverige är det tillåtet att använda metalldetektor om tillstånd har utfärdats av länsstyrelsen. Lagen om metallsökare reglerad i kulturmiljölagen, och gör bland annat gällande att samtliga fynd ska dokumenteras och lämnas till berörd myndighet. Om fynd som tros vara äldre än 1850 påträffas ska sökandet avbrytas pch experter kopplas in.

I Kulturrådets nyligen utgivna författningssamling ”Riksantikvarieämbetets allmänna råd och föreskrifter om fornminnesförklaring och metallsökare” går följande att läsa om dokumentation av föremål som upphittats med metallsökare.
image
Läs mer här: http://www.kulturradet.se/Documents/Om%20Kulturrådet/Författningssamling/KRFS%201%202016_web.pdf

Vilken typ av föremål och information som mannen på Gotland inlämnat är i dagsläget oklart, varför det blir svårt att uttala sig närmare om ärendet.

OBS. Bilden i början av inlägget är hämtat från RAÄ och har inget med nyheten att göra.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera