Israel: platsen för romarnas attacker mot Jerusalem återfunnen

Efter flera år av revolt mot romarna föll slutligen Jerusalem för romarnas armé år 70 e.kr. Striderna finns beskriva i historikern Josephus skrifter och anger att romarna anföll vid den tredje muren, något som nu bekräftas av arkeologiska fynd. Fyndet gjordes redan förra året, och hittills man bland annat hittat en nästan 2 meter bred mur, stenar från katapulter, rasmassor och romersk keramik vilket bekräftar dateringen.

Läs nyheten: http://www.timesofisrael.com/archaeologists-find-battle-site-where-romans-breached-jerusalem-walls/

Det romerska intagandet av Jerusalem och förstörelsen av det andra templet (Herodes tempel) var kulmen på det första judiska kriget, vilket pågick mellan år 66-73. Revolten var en reaktion mot det romerska styret, dess beskattning och tvångsdyrkande av kejsaren. Genomträngandet av den tredje muren var general, och sedemera senare kejsare, Titus första steg i erövringen av Jerusalem något som enligt den judisk-romerska historikern Josephus slutade i hundratusentals judiska dödsfall och dessutom var inledningen på en nära tvåtusen år lång diaspora.

En fris på Titus triumfbåge i Rom vilken visar plundringen av templet i Jerusalem.
En fris på Titus triumfbåge i Rom vilken visar plundringen av templet i Jerusalem.

Det tredje judiska kriget pågick under 130-talet e.kr och slutade i ett fullkomlig förbud mot judendom, förvisning av det judiska folket och att provinsen Judea döptes om till Syria Palestina.

Mynt slagna av kejsare Vespasianus efter avvärjandet av revolten i Judea. Texten lyder Ivdea Capta; Judea erövrat.
Mynt slagna av kejsare Vespasianus efter avvärjandet av revolten i Judea. Texten lyder Ivdea Capta; Judea erövrat.

Läs mer: http://www.historynet.com/first-jewish-roman-war.htm

Nedan en film från de nyligen genomförda utgrävningarna av tredje muren i Jerusalem.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera