Skottland: Aberdeens medeltida bestiarium digitaliseras och röjer hemligheter

På Aberdeens universitet där man nyligen digitaliserat ett rikt illustrerat manuskript, ett så kallat bestiarium, har man fått ny information kring denna typ av boks användningsområde. Boken som tillverkats i början av 1200-talet beslagtogs av Henrik VIII i mitten av 1500-talet och troddes först ha varit tillverkad i en klostermiljö för en välbärgad patron eller liknande. Med hjälp av de högupplösta bilderna har man dock kunnat dokumentera en rad intressanta detaljer. Bland annat har små tidigare osynliga förklaringar till uttal kunnat utläsas, samt fingeravtryck som tyder på att boken upprepade gånger har hållits upp, eventuellt inför åskådare. Forskarna tror nu att boken kan ha använts i utbildningssyfte.

Läs nyheten: http://www.bbc.com/news/uk-scotland-north-east-orkney-shetland-37848382

Bläddra i den digitaliserade versionen här: http://www.abdn.ac.uk/bestiary/

Ett bestiarium var en under medeltiden vanlig förekommande samling av illustrationer vilka beskrev djur, ofta med tillhörande berättelser där kristen sensmoral stod i fokus. I berättelserna figurerar såväl verkliga som overkliga djur vilka innehar olika karaktärsdrag och spelar berättelsernas huvudpersoner. Bestiarium har förmodligen bland annat använts som utbildningsmaterial inom den kyrkliga sfären, något som nu styrks av de nya fynden i Aberdeens bestiarium.

Läs mer: http://bestiary.ca

En digitaliserad sida ur Aberdeens bestiarium med tillhörande översättning, vilken talar om apans likhet med djävulen.
En digitaliserad sida ur Aberdeens bestiarium med tillhörande översättning, vilken talar om apans likhet med djävulen.
En annan passage jämför geten med Jesus.
En annan passage jämför geten med Jesus.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera