Debatt: ny artikel återupptar äldre tolkning om orsakerna till vikingaräderna

I en ännu inte publicerad artikel i Evolution & Human Behaviour skriver bland annat arkeologen Neil Price om hur ny forskning i psykologi och antropologi kan hjälpa till att förklara orsakerna till de frekvent förekommande vikingaräderna. Enligt artikelförfattarna säger de arkeologiska resultaten att de nordbor som åkte för stt plundra var unga män, snarare än erfarna krigare. Anledningen till detta ska enligt författarna vara att det under vikingatiden uppstått ett antal sociala ojämlikheter där förmögna män gifte sig med flera kvinnor, något som skulle ha skapat ett överskott av unga, ogifta män. Dessa ska då ha sökt lycka och rikedomar utomlands, i förhoppning om att vinna någons gunst. Denna tolkning har framförts tidigare, samt avfärdats men har nu fått nytt uppsving.

Läs nyheten: http://www.telegraph.co.uk/news/2016/11/05/viking-raiders-were-only-trying-to-win-their-future-wives-hearts/

Att unga män söker rikedomar kan dock ha flera olika orsaker. De bevis som används för att hävda att män äktat flera kvinnor kommer från de isländska saga-berättelserna, samt arkeologiska fynd i form av gravar som innehåller en man och flera kvinnor. Gravarnas konstellationer kan dock ha haft en rad olika bakomliggande orsaker än att det skulle röra sig om äkta makar. Det påstådda ofrivilliga överskottet av unga, ogifta män torde vara svår att bevisa, samt att detta fenomen isåfall förutom avsaknaden av kvinnliga gemål skulle kunna ha haft en rad andra olika orsaker. Författarna tar till synes inte heller upp de historiska uppgifterna som gör gällande att även kvinnor tagit del i vikingaräderna.

En vikingatida kvinnofigur med både sköld och svärd, påträffad i danska Hårby. Vem figuren föreställer är dock oklart, då det kan röra sig om både till exempel en gudinna eller vanlig människa. Foto: Nationalmuseum i Köpenhamn
En vikingatida kvinnofigur med både sköld och svärd, påträffad i danska Hårby. Vem figuren föreställer är dock oklart, då det kan röra sig om både till exempel en gudinna eller vanlig människa. Foto: Nationalmuseum i Köpenhamn

Dock, innan artikeln publicerats går inga slutsatser om deras forskning att dras, och förmodligen kommer en hel del frågetecken att klarna efter en läsning. Som komplement går redan nu en annan intressant artikel att läsa. I denna diskuteras de arkeologiska resultaten som indikerar att de kvinnliga migranterna till England kan ha varit lika många som de manliga under vikingatiden. Läs artikeln här: http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/j.1468-0254.2011.00323.x/full

En googling avslöjar att titeln på den kommande artikeln är Raffield, B., Price, N. and Collard, M. “Male-biased operational sex ratios and the Viking phenomenon: An evolutionary anthropological perspective on late Iron Age Scandinavian raiding.” Evolution and Human Behavior.
Håll utkik.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera