Närke: 8000 år gammal stenålderslokal undersöks

Vid Skärmarboda utanför Örebro håller just nu Societas Archaeologica Upsaliensis (SAU) att undersöka en plats där man tror en grupp av jägare-samlare för ca 8000 år sedan har vistats återkommande. Platsen bestod då av en havsvik, och enligt arkeologerna påminner fynden mycket om sådana som hittats på andra liknande, samtida platser i området. Eventuellt kan detta betyda att platserna varit sammanlänkade, och kanske även använts av samma folkgrupp under en längre tid. Bland fynden finns till exempel en mindre yxa och rester efter diverse flint-verktyg.

imageimage

Läs nyheten: http://www.na.se/orebro-lan/nora/har-levde-ett-stenaldersfolk-for-8000-ar-sen

Platsen vid Skärmarboda härrör från mesolitikum, dvs perioden i Norden ca 10 000-4000 f.kr, och det vanligaste fyndet från dessa jägarstenålderslokaler är bearbetad flinta. Så kallade mikrospån, vilka även hittats i Skärmarboda, har suttit på till exempel harpuner av ben såsom den illustrerad nedan, vilka användes till säljakt mm.

image
Foto: Wikipedia Public domain. Erkännande: José-Manuel Benito Álvarez
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera