Uppland: 200 st rituella amulettringar påträffade intill järnåldersgravfält

I samband med bygget av Förbifart Stockholm vid Hjulsta håller arkeologer från Stiftelsen Kulturmiljövård på att undersöka två gravfält från järnåldern. Nu kommer uppgifter om att man hittat ett stort antal så kallade amulettringar, vilka dateras till ca 600-700 e.kr. Dessa fynd är i sig inte särskilt ovanliga i järnålderskontexter, bland annat har man hittat ca 40 st i Gamla Uppsala. Dock har man aldrig tidigare påträffat så många på ett och samma ställe. Enligt arkeologerna är ringarna mellan 5-15 cm stora men utan en till synes praktisk funktion, vilket leder dem till att tro att dessa har använts i rituella syften.

Läs nyheten: http://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/unikt-fornfynd-vid-forbifart-stockholm

Hängena påträffas ofta tillsammans, deponerade i olika för oss okända syften, medan andra hittas utspridda och eventuellt tagna ur sin ursprungliga kontext. Variationen på utformningen varierar, men gemensamt är att de alla hittas intill platser av rituell karaktär. Nedan två konserverade amulettringar som hittats vid utgrävningarna av Gamla Uppsala.

image

image

Läs mer om denna typ av fynd: http://extra.lansstyrelsen.se/arkeologigamlauppsala/Sv/nyheter/2015/Pages/magisk-design.aspx

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera