Uppland: vikingatida silverskatt påträffad i bronsåldersröse

Vid utgrävningarna av ett bronsåldersröse i Molnby utanför Vallentuna påträffade Arkeologikonsult för ca 1 månad sedan hela 163 st arabiska silvermynt. Dessa har deponerats i röset någon gång i mitten av 900-talet, dvs nästan 2000 år efter att någon begravts i röset. Mynten som motsvarar ungefär dåtidens livsbesparingar är slagna i Samarkand, dvs dagens Uzbekistan och Iran, och bär arabisk inskrift. Sammanlagt rör det sig om 50 hela mynt och 113 klippta. I Skandinavien handlade man under vikingatiden med silvret utefter dess vikt, varför vissa mynt klipptes för att komma upp i rätt valör. En del av mynten har även hål efter upphängning och agerade delvis även som smycken.

Mynten från Molnby i sin ursprungliga kontext. Foto:Arkeologikonsult AB
Mynten från Molnby i sin ursprungliga kontext. Foto:Arkeologikonsult AB

Läs Arkeologikonsults blogginlägg om fyndet: http://www.arkeologikonsult.se/aktuella-projekt/molnby/121-silverskatt-och-snoekaos

Arabiska silvermynt är det vanligaste inslaget i vikingatida, nedgrävda skatter. Den största som påträffats i Sverige kom i dagern år 1999 vid Spillings, på Gotland. Denna bestod av sammanlagt 14 000 mynt och hundratals föremål, främst armringar och vägde sammanlagt 76 kg. Gotland är även den plats där flest nedgrävda skatter påträffats, även om detta förekommer i hela Skandinavien under denna tid. Tolkningen av anledningen till nedgrävningen har varierat från att man under orostider gömt undan sina besparingar för att senare aldrig återvända, till att man idag snarare tror att värdesakerna grävdes ned i syfte att komma dess ägare till gagn i livet efter detta.
Läs mer: http://historiska.se/upptack-historien/artikel/storsta-vikingatida-skatt-2/

image

image

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera