Västmanland: Stiftelsen Kulturmiljövård upptäcker mänskliga kvarlevor inne på Västerås slott

I somras undersökte Stiftelsen Kulturmiljövård delar av Västerås slott, då man förutom en stenlagd borggård även påträffade en rad fragment av mänskliga kvarlevor. Troligen rör det sig om avlidna danskar som efter ett slag mot Gustav Vasa och svenskarna vid Badelunda år 1521 tagit tillflykt i slottet. Danskarna ska enligt uppgift ha uppehållit sig på slottet under 10 månader där slottet och invånarna tagit skada i samband med svenskarnas belägring, något som också eventuellt styrks av fyndet av en ca 17 kg tung kanonkula.

Delar av mänskliga kvarlevor som påträffades på borggården. Foto: Jonas Ros
Delar av mänskliga kvarlevor som påträffades på borggården. Foto: Jonas Ros, Stiftelsen Kulturmiljövård
En 17 kg tung kanonkula vittnar eventuellt om Gustav Vasas attacker mot slottet. Foto: Jonas Ros
En 17 kg tung kanonkula vittnar eventuellt om Gustav Vasas attacker mot slottet. Foto: Jonas Ros, Stiftelsen Kulturmiljövård

Läs Stiftelsen Kulturmiljös inlägg: http://www.kmmd.se/Arkeologi/Projekt-2016/Vasteras-slott/

Västerås och dess slott var under medeltiden en viktig knutpunkt för centralmakten, och bland annat höll Gustav Vasa en riksdag på slottet år 1527 vilken slog fast att man skulle bryta med den katolska kyrkan i Rom och övergå till den nya protestantismen. Idag inhyser slottet event-verksamhet och Mälardalens högskolas musikutbildning.

Västerås slotts borggård. Foto: Musikvästerås.se
Västerås slotts borggård. Foto: Musikvästerås.se

Läs mer: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/vastmanlands-lan-u/vasteras-slott/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera