Halland: ovanligt, tidigmedeltida skeppsvrak undersöks av Bohusläns museum utanför Falkenberg

I Korshamn utanför Falkenberg har Bohusläns museums marinarkeologer i höst undersökt resterna efter ett skepp som man misstänkt varit av hög ålder. Nu bekräftar den dendrokronologiska analysen att skeppet byggts någon gång före år 1200, vilket gör den till ett av få tidigmedeltida skepp som påträffats. Enligt marinarkeologerna har skeppet varit 12 meter långt, och idag finns delar av skrovet och fören bevarade tillsammans med diverse konstruktionsdetaljer som vittnar om skeppets ålder. Utöver fynd av bland annat nitar har även delar av en grövre form av bast-rep bevarats.

Läs Bohusläns museums inlägg:
https://bohuslansmuseumarkeologi.wordpress.com/2016/10/20/pa-vrakaventyr-i-halland/
https://bohuslansmuseumarkeologi.wordpress.com/2016/11/24/korshamnsvraket-daterat/

Från undersökningen av skeppsresterna vid Korshamn. Foto: Staffan von Arbin/Bohusläns museum
Från undersökningen av skeppsresterna vid Korshamn. Foto: Staffan von Arbin/Bohusläns museum
Tågvirke, ett rep av bast, som bevarats i den syrefattiga miljön kring skeppet. Foto: Staffan von Arbin/Bohusläns museum
Tågvirke, ett rep av bast, som bevarats i den syrefattiga miljön kring skeppet. Foto: Staffan von Arbin/Bohusläns museum

Det nyupptäckta vraket liknar och är jämngammal, eller eventuellt något äldre än det välkända fynden Galtabäcksskeppet 1 och 2 vilka påträffades och undersöktes utanför Varberg i början och slutet av 1900-talet, endast några mil från den nya vrakfyndet i Korshamn. Fynden av dessa gav upphov till ett museum i Galtabäcks hamn, och för ett par år sedan byggdes en replik av ett av skeppen.

Läs mer: http://www.galtabacksskeppet.se

Galten, en replik av Galtabäcksskeppet. Foto: Hallands kulturhistoriska museum
Galten, en replik av Galtabäcksskeppet. Foto: Hallands kulturhistoriska museum
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera