Västra Götaland: kommunalråd ska polisanmälas för förstörelse av fornlämning

Utanför Vänersborg anklagas ett centerpartistiskt kommunalråd för att ha gjort stora skador på fornlämning Gestad 105:1, en äldre bytomt, vilken är belägen på densammes jordbruksfastighet. Enligt länsstyrelsen i Västra Götaland har kommunalrådet grävt med grävmaskin på en 120 kvm stor yta på det 125×60 kvm stora fornlämningsområdet. Ägaren förklarar agerandet med att han ville undersöka ifall någon fornlämning över huvudtaget fanns på platsen, men enligt länsstyrelsens anteckningar ska han medgivit att han vetat om förekomsten av fornlämningen. Agerandet kommer i dagarna att anmälas till polisen, något som kommunalrådet välkomnar även om han kommenterar händelsen som en storm i ett vattenglas.

Läs nyheten: http://www.expressen.se/gt/kommunalrad-gravde-upp-fornlamning/?ref=yfp

Fornlämningen i fråga, Gestad 105:1, utgörs enligt Riksantikvarämbetets Fornsök resterna av en bytomt med hus- och källargrund. Se RAÄs beskrivning nedan.
Enligt länsstyrelsen har gården anor från medeltiden, och enligt kommunalrådet ska hans far en gång ha berättat att det på platsen stått en så kallad ryggåsstuga. Strax nordväst om bytomten finns fornlämningar i form av äldre jordbruksmark, vilket betyder att det skulle kunna röra sig om ett sammanhängande kulturhistoriskt område som nu störts.

Ryggåsstugor har varit den allra vanligaste typen av bostad för den svenska allmogen fram till 1700-talet, och flera av de som överlevt till våra dagar har flyttats till hembygdsgårdar och används i många fall inom rekreations- och turismnäring.

Läs mer: http://runeberg.org/stf/1933/0235.html

Ryggåsstuga från någonstans vid Gestad. Foto: Vänersborgs museum/Digitalt museum
Ryggåsstuga från någonstans vid Gestad. Foto: Vänersborgs museum/Digitalt museum
RAÄs beskrivning av den störda fornlämningen utanför Vänersborg.
RAÄs beskrivning av den störda fornlämningen utanför Vänersborg.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera