Östergötland: bygge av bostäder stoppas av kyrkogård för straffade kvinnor

Sedan förra året har Arkeologerna (SHMM) undersökt delar av hamnen i Norrköping inför Riksbyggens planer på 300 nya bostäder i området. På platsen låg mellan slutet av 1700-talet och början av 1900-talet bland annat ett spinnhus, en straffanstalt för kvinnor. Nu anser länsstyrelsen att området för deras kyrkogård är av så pass stort kulturhistoriskt värde att den bör bevaras, istället för att undersökas och tas bort till förmån för nybygge. Eftersom fångrullarna med detaljerad information om de intagna som begravts på kyrkogården fortfarande finns bevarade skulle man potentiellt kunna veta exakt vilka de gravlagda är samt vilka deras nu levande släktingar är, något som adderar till beslutet att bevara gravarna.
Riksbyggen har överklagat beslutet och ärendet kommer nu avgöras i Förvaltningsdomstolen.

Läs nyheten: http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=160&artikel=6594741

Spinnhuset i Norrköping grundlades samtidigt som liknande inrättningar i Stockholm och Göteborg, detta som ett led i statens idé om att göra de oredliga medborgarna Sam hällsnyttiga på ett modernt sätt. I Norrköping öppnade anstalten på 1790-talet och inhyste då kvinnor som ansågs lösdrivande och hade begått olika brott.

Idag finns fångrullarna digitaliserade och är enkelt sökbara här, där även mer information om platsen finns: http://www.ep.liu.se/databases/fangrullar/default.sv.aspx

Databasen innehåller information om kvinnornas namn, ålder, utseende, yrke, anledning till intagning med mera.

Ett kvinnoöde ur de digitaliserade fångrullarna från spinnhuset i Norrköping.
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera