Hyresgästföreningen och Söderköpings kommunala fastighetsbolag skyller höga byggnationskostnader på arkeologin

Igår publicerade SVT Öst denna artikel:
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/ost/hoga-kostnader-for-arkeologiska-utgravningar-stoppar-nybyggnation. I denna påtalar en representant från Söderköpings kommunala fastighetsbolag Ramunderstaden och en talesperson från Hyresgästföreningen att uppdragsarkeologin, vilken syftar till att undersöka och dokumentera fornlämningar enligt lagstadgad i Kulturmiljölagen, inte sällan är orsaken bakom dyra byggnationskostnader och att de framtida hyrorna därmed blir högre.
Vi vill uppmana läsarna till att se på detta med mer verklighetsförankrade ögon. I själva verket är kostnaden för den arkeologiska undersökningen en bråkdel av byggherrens totala utgifter, och att skylla ekonomiska trångmål i byggbranschen på arkeologin är att söka en syndabock i ett mycket större problem. Exemplen i artikeln är dessutom undersökningar i Norrköping och Söderköping, två viktiga medeltida städer rika på arkeologi/kostnadskrävande, och som därmed knappast kan anses vara representativ för hela uppdragsarkeologin.
Denna diskussion har varit på tapeten återkommande gånger och vi vill därför tipsa er om en debatt-replik från arkeologen Emelie Sunding, som i april 2016 i Dala-demokraten redde ut hur läget egentligen ser ut inom bygg- och arkeologibranschen.
Läs hennes debattinlägg här: http://www.dalademokraten.se/opinion/debatt/debatt-skyll-inte-det-laga-bostadsbyggandet-pa-arkeologin

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera