Danmark: inhägnad från yngre stenåldern upptäckt på Själland

Det var förra året som arkeologer från Museum Sydøstdanmark upptäckte den nära 18 000 kvm stora området på dagens södra Själland. Den stora konstruktionen har bestått av ca 2 meter höga träpelare som stått relativt glest i 5 ovala rader, något som gör att arkeologerna spekulerar i en labyrint-form. Den innersta delen av konstruktionen tros dock ha varit innesluten. Teorierna om det nyfunna pallisadverket, av vilka det finns liknande samtida fynd runt om i Europa och Skandinavien, är flera och hittills har inga fynd gjorts som ger närmare ledtrådar. Den mest populära tolkningen av denna typ av fynd är samlingsplatser där en mängd olika aktiviteter har ägt rum.

Läs artikeln: http://forskning.no/2017/02/steinalderfolk-bygget-kanskje-enorm-labyrint-pa-stevns

Denna typ av fynd har som nämnts hittats på ett flertal olika platser runt om i Europa, uppbyggda i såväl trä som sten. En av de mer kända i Sverige är Alvastra pålbyggnad i dagens Östergötland vilken tros vara ca 5000 år gammal. Denna har undersökts ett flertal gånger under 1900-talet, och nedan ses ett antal fynd som gjorts på platsen. Ingen rekonstruktionen existerar men nedan ses även en bild från utgrävningen av konstruktionen i slutet av 70-talet.

Läs mer: http://www.sfv.se/sv/fastigheter/sverige/ostergotlands-lan-e/dags-mosse-alvastra-palbyggnad/

Foton från utgrävningen mellan 1976-1980. Foto: Stockholms universitet
Fynd från Alvastra ur Historiska museets första utställning ”10 000 år i Sverige” . Okänd fotograf
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera