Israel: plundrad grotta tros ha innehållit hittills oupptäckta fragment av dödahavsrullarna

I ett projekt att förhindra ytterligare plundring i Qumran-grottorna vid Döda havets nordvästra strand har arkeologer under de senaste åren systematiskt undersökt platserna. Tidigare denna månad meddelade israeliska arkeologer att man nyligen undersökt en grotta som man tror ha innehållit ytterligare rester efter de så kallade dödahavsrullarna, en serie texter som anses innehålla bland annat de tidigaste versionerna av bibeltexter på hebreiska.
I grottan påträffade man sönderslagna keramikkärl, tillbehör som associeras med textrullar och pergament utan skrift, och fynd av hackor av 50-talssnitt skvallrar om när grottan har plundrats.
Ytterligare grottor ska fortsätta att undersökas, och de nya fyndet hoppas kunna bidra till kunskapen om plundrarnas tillvägagångssätt och de många kopior av dödahavsrullarna som de senaste decennierna som cirkulerat på svarta marknaden.

Läs artikeln: http://news.nationalgeographic.com/2017/02/dead-sea-scrolls-cave-discovered-judea-israel-west-bank-forgeries/

Sönderslagna krukor från den nyligen upptäckta grottan, grotta nummer 12.

Dödahavsrullarna, eller Quamran-rullarna, tillhör ett av kulturarvets stora kanon och hittades första gången av beduiner i mitten av 1940-talet. Sedan dess har 12 grottor visat sig innehålla delar av liknande texter. Sammanlagt finns ca 900 fragment varav många hittills inte blivit verifierade som äkta.

Två krukor som innehöll delar av rullarna, påträffade i mitten av 50-talet. Foto: Wikimedia Commons

Texterna är dock av stort historiskt, religiöst och lingvistiskt värde då de innehåller de tidigaste nedteckningarns av bland annat den hebreiska Bibeln och den judiska Toran. De fragment som kunnat dateras är från perioden mellan 100 f.kr och 100 e.kr och är idag utställda på en rad olika museum runt om i världen utöver huvudparter som finns på The Israel museum i Jerusalem. Rullarna har genom andra halvan av 1900-talet varit föremål för tvister mellan de israeliska och palestinska grupperna vilka båda hävdar rätten till de arkeologiska fynden.

Den stora Isaiah-rullen med de tidigaste hebreiska bibel-texterna. Foto: The Israel museums digitala arkiv

Bläddra bland de digitaliserade rullarna: http://dss.collections.imj.org.il

Se ett klipp från The Israel museum om de digitaliserade rullarna.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera