Ny genetisk studie visar på övervägande manlig migration till Europa under bronsåldern

I en studie som genomförts i ett samarbete mellan Uppsala universitet och Stanford University har arkeologer och genetiker undersökt generna hos ett 20-tal individer från yngre stenåldern (9000 år sedan) samt 16 från tidig bronsålder (5000 år sedan). Resultaten pekar på att två vågor av migrationer ägt rum under den studerade perioden. Under den första, då jordbruket introducerades, migrerade både män och kvinnor till Europa från dagens Anatolien. Under den andra vågen tycks dock endast män ha ingått i migranterna och då kommit främst från stäppmarkerna i Centralasien. Forskningen tyder på att två olika sociala processer legat bakom de olika migrationerna, vilka båda haft stora verkningar på dagens europeiska genpool.

Läs nyheten: http://www.uu.se/press/nyheter/artikel/?id=8262&typ=artikel

Studien har genomförst på Jakobsson Lab vid Uppsala universitet, vilka har publicerat en artikel om forskningsresultaten i tidskriften PNAS.
http://www.pnas.org/content/early/2017/02/17/1616392114.abstract
Dock är artikeln tyvärr låst bakom en betalvägg.

För er som inte betalar, eller vill ha gratis innehåll innan går allt vårt sten- och bronsåldersmaterial att läsa här:
http://www.arkeloggen.se/category/bronsaldern/
http://www.arkeloggen.se/category/stenaldern/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera