PRAGMATA – ny databas över 100 år av svensk-grekiska utgrävningar

En ny databas som finansierats av bland andra Riksbankens jubileumsfond, Svenska institutet i Athen och Uppsala universitet har sett dagens ljus. Här finns digitaliserat material från nära 100 år av arkeologiska undersökningar i Grekland. Än så länge finns endast en plats representerad i databasen, det i väntan på grekiska myndigheters tillstånd att tillgängliggöra övrigt material. Platsen från vilket det hittills tillgängliga materialet hämtats från är Asine, och så här beskriver upphovsmakarna platsen;

Databasen har dock ingen större infrastruktur utan endast en sökfunktion, varför man som besökare måste veta vad man är intresserad av eller letar efter. På grund av att undertecknad har skandinavisk medeltidsarkeologi som huvudområde och därmed är illa bevandrad i hellenismen går därför här inget vidare att säga om materialet. Om databasen erbjudit fler alternativ, tex taggar eller ämnesord, kunde fler ha tagit till sig informationen.

Sökresultat från PRAGMATA. Se källa i slutet av detta inlägg.

Enligt Uppsala universitet vänder sig databasen mycket riktigt också främst till forskare och studenter, men eftersom Svenska institutet i Athen finansieras av skattepengar tänkte vi att även allmänheten borde få ta del av informationen.

Staden Asine
Den antika staden Asine nämns av Homeros i Iliaden som en av städerna som skickade skepp för att hjälpa Spartanerna i det mytologiska trojanska kriget. Området ligger i dagens Kastraki på Peloponnesos har undersökts av svenska arkeologer sedan 20-talet. Initiativtagare var den dåvarande kungen Gustav VI Adolf, själv amatörarkeolog och med under ledning av Axel W. Persson och Otto Frödin. Området har även undersökts i omgångar mellan 70- och 90-talet då man bland annat lokaliserade stadens Akropolis (centrala höjdpunkt) samt en fortifikationsmur. Det är resultaten från alla dessa år av arkeologiska undersökningar som nu gjorts tillgängliga digitalt.

Läs mer: http://www.sia.gr/old-field-projects/asine/

Från utgrävningarna av Asine år 1993 med stadens fortifikationsmur i bakgrunden. Foto: Berit Wells

Den övervägande digitaliserade materialet består, liksom i de flesta arkeologiska sammanhang, av keramik. Dessa hittades 1926 i den nedre delen av staden.

Utforska databasen PRAGMATA: https://pragmata.sia.uu.se/pragmata/index.jsp

Läs mer på Uppsala universitets museum Gustavianum: http://www.gustavianum.uu.se/gustavianums-historiska-samlingar/klassisk-arkeologi/pragmata/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera