Frankrike: 38 000 år gammal stenristning som avbildar uroxe en av de äldsta i sitt slag

Nyligen meddelade ett internationellt arkeologiskt team att de för ett antal år sedan påträffat ett ristat sandstensblock i Abri Blanchard, sydvästra Frankrike. På stenen finns en uroxe avbildad i en stil som enligt arkeologerna påminner starkt om de målningar som finns i grottorna i Lascaux och Chavet, vilka anses vara mellan 30-17 000 år gamla. Nu genomförda dateringar på lager kopplade till den nyfunna stenblocket visar på att stenen ristats redan för närmare 38 000 år sedan. Detta gör ristningen till en av de äldsta exemplen på paleolitisk konst.

Läs artikeln: http://www.sci-news.com/archaeology/aurignacian-artwork-france-04576.html

Den nyfunna ristningen liksom målningarna i de samtida grottorna anses ha utförts av den så kallade Aurignacien-kulturen som tillhörde människosläktet Cro-Magnon, vilken var den tidigaste att kolonisera delar av dagens Europa. Det är även från denna och samtida kulturer som de första människoliknande skulpturerna har påträffats. Bland annat denna kvinnofigurin som hittades 2008 i Schelklingen, södra Tyskland, och tros vara ca 35-40 000 år gammal.

35-40 000 år gammal kvinnofigurin från tyska Schelklingen. Foto: Wikipedia public domain

Chauvetgrottan är den som anses vara samtida med det nya fyndet och är idag världsberömd för sin konst. I grottan finns avbildningar av hundratals djur och ett tiotal olika djurarter, där de dominerande arterna är häst och noshörning. Utöver dessa målningar och kvinnofiguriner finns även andra kända konstverk från Aurignacienkulturen, bland annat en zoomorfisk figurin som även den hittades i södra Tyskland.

Målningar i Chauvetgrottan. Foto: bradshawfoundation.com
Den 30 cm höga så kallade Lejonmannen, tillverkad av en mammutbete. Foto: Wikimedia Commons

Tyvärr är artikeln om den nyfunna stenblocket med uroxe-ristningen låst bakom en betalvägg här http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1040618216305766

Så läs istället mer här:
Aurignacienkulturen http://www.visual-arts-cork.com/prehistoric/aurignacian-art.htm

BBC-inslag om Chauvetgrottan

Video om kvinnofigurinen från Schelklingen

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera