Danmark: flyg från andra världskriget påträffat i mosse

Med hjälp av metalldetektor hittade nyligen en man och hans son ett störtat tyskt plan, av typen ME 109 Messerschmid. Fyndet gjordes vid Birkelse på Nordjylland, detta efter att markägarna tagit fasta på ett rykte som cirkulerat sedan andra världskriget om att ett plan ska ha största på ägorna. Planet påträffades på ca 5 meters djup i en mosse, tillsammans med den omkomna piloten. Enligt historiska källor rör det sig förmodligen om ett plan som i november 1944 lyfte från Ålborg men aldrig ska ha återvänt. Ombord på planet finns fortfarande ammunition varför experter kopplats in för att säkra platsen undertiden som utgrävningar av planet pågår.

Läs artikeln: http://nyheder.tv2.dk/samfund/2017-03-07-vrag-af-tysk-fly-fra-anden-verdenskrig-med-doed-pilot-fundet-paa-dansk-gaard

Under större delen av andra världskriget var Danmark ockuperat av Tyskland. Invasionen skedde i april 1940 och gick under namnet operation Weserubüng. Ockupationen av Danmark och Norge avsåg till stor del att säkra transporterna av järnmalm över svensk mark, och till skillnad från många andra länder fortsatte Danmarks regering och styrande instanser att fungera som vanligt. Ockupationen bröts i maj 1945, och nedan syns en av de sista striderna mellan den danska frihetsrörelsen och tyska soldater i Odense.

Foto: Nationalmuseet i Köpenhamn

Se en dokumentär om Danmarks kamp för frihet: https://archive.org/details/gov.archives.arc.1663466

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera