Uppland: rik, vendeltida grav visar på nya kopplingar till Gamla Uppsala

År 2013 undersökte arkeologer från Upplandsmuseet och SAU (Societas Archaeologica Upsaliensis) den gravhög från 500-talet som går under namnet Gnistahögen, samt ett antal omkringliggande gravar. Vid undersökningen och de nu avslutade analyserna visade sig gravhögen ha tillhört en högt uppsatt person som fått rika gravgåvor med sig. Bland de kraftigt eldpåverkade fynden kunde bland annat urskiljas hjälm, svärd, sköld, spelbrickor och diverse utsmyckningar. Av fynd av djurben att döma har personen även fått med sig diverse djur, bland annat en häst. Runt omkring den stora gravhögen återfanns även ett antal brandgravar som dateras till perioden 700-1200-talet. Gravskick varierar och visar på omvälvningar i föreställningen om döden. Enligt arkeologerna är fynden i Gnistahögen ovanliga i denna delen av området och ger ny insikt i kopplingarna till gamla Uppsala. På grund av de omfattande analyserna kommer man även kunna använda undersökningen som referens till liknande fynd som ännu inte analyserats i samma utsträckning.

Läs artikeln: http://unt.se/nyheter/uppsala/det-ar-en-krigare-fran-gamla-uppsala-4582694.aspx

Upplandsmuseets blogginlägg om undersökningen: https://arkeologiupplandsmuseet.wordpress.com/2017/03/15/guld-och-granater-resultaten-fran-den-arkeologiska-undersokningen-i-gnista/

Läs hela rapporten: http://upplandsmuseet.se/globalassets/publikationer/rapportserien/rapporter-2016/gnista_hemsida.pdf

Samtliga bilder är hämtade från Upplandsmuseets rapport 2016:02/SAU-rapport 2016:10.

Utgrävning av Gnistahögens södra sida. Foto: Andreas Hennius, Upplandsmuseet
Högens inre konstruktion. Under dess centrala stenar påträffades brandgraven. Foto: Andreas Hennius, Upplandsmuseet
Pressbleck i silver. Foto: Olle Norling, Upplandsmuseet
Guld med infattade granater, vilka förmodligen suttit på ett svärd. Foto: Anna Ölund, Upplandsmuseet
Våfflad guldfolie. Foto: Max Jahrehorn, Oxider AB
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera