Gästblogg – Liv Nilsson Stutz och de 40 000 år gamla jägarna och samlarna i Jordanien

Under perioden mellan 45.000 och 40.000 f.kr levde jägare och samlare på de höga platåerna, nere i dalgångarna och längs Lisan sjöns stränder i vad som idag är Jordanien och Jordandalen. Detta är den period då vi vet att neanderthalarna gradvis ersätts av anatomiskt moderna människor i Mellanöstern, men vi vet fortfarande inte varför detta händer och vilken relation de olika grupperna hade till varandra. Ett crowdfundat projekt ska nu undersöka detta.
Här berättar arkeolog Liv Nilsson Stutz om projektet som du kan vara med och bidra till.

I grottan Mughr el-Hamamah har vi i våra utgrävningar hittat stenredskap, djurben och rester efter eldstäder, och mest spektakulärt av allt, välbevarade växtlämningar som efter detaljerad analys kan ge tidigare okänd information om hur dessa människor använde växter till mat, bränsle, konstruktioner och redskapstillverkning. I sommar återvänder vi till grottan för att försiktigt gräva fram dessa unika lämningar och analysera dem. Det är vår förhoppning att vi genom att fylla i denna kunskapslucka bättre ska förstå dessa paleolitiska jägare-samlares dagliga liv, och också komma närmare gåtan om varför de anatomiskt moderna människorna kom att ersätta neanderthalarna vid den här tiden.

The Wenner-Gren Foundation for Anthropological Research har bekostat den största delen av vår budget, men vi behöver fortfarande hjälp med att täcka vissa kostnader och har därför startat ett crowdfunding projekt. Varje litet bidrag betyder mycket. Det finns ingen miniminivå. All hjälp uppskattas och kommer att komma till användning för att avsluta detta spännande forskningprojekt.

Om du är intresserad, läs gärna mer och se vår video på vår hemsida här:

https://experiment.com/projects/what-were-hunter-gatherers-doing-as-anatomically-modern-humans-spread-into-eurasia

Liv Nilsson Stutz, arkeolog vid Emory University

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera