Italien: 13000 år gamla tänder visar på tidiga tandläkaringrepp

För 20 år sedan påträffade arkeologer i norra Toscana tänder från 6 individer, vilka tros vara ca 13000 år gamla. En ny studie visar nu att två av tänderna uppvisar tydliga spår efter borrning och igenfyllning. Enligt skribenterna har tänderna borrats med ett verktyg i sten och sedan fyllts igen med en då naturligt förekommande typ av tjära. Under perioden i fråga tros stora människogrupper ha kommit invandrande från öst, vilka kan ha tagit med sig nya matvanor som skapat behov av tandvård.

Läs artikeln: http://www.smithsonianmag.com/smart-news/researchers-find-filling-made-stone-age-dentist-180962845

Läs mer och se en tidslinje om tandläkningens historia på American Dental Association http://www.ada.org/en/about-the-ada/ada-history-and-presidents-of-the-ada/ada-history-of-dentistry-timeline

Tandläkarprocedur från 1300-talsmanuskriptet Omne Bonum. Foto: British Library
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera