Indonesien: Ny studie bekräftar att Homo Floresiensis tillhör egen gren av människosläktet

Den endast 1 meter långa hominiden som fått namnet Homo Floresiensis upptäcktes 2003 på den indonesiska ön Flores, och fram tills nu har den populäraste teorin kring dess uppkomst varit att arten utvecklats ur den betydligt större Homo Erectus. En nyligen genomförd studie visar dock på att så inte kan vara fallet, då skillnaderna mellan de båda arternas benstomme är allt för stora. Homo Floresiensis tros dock ha samma anfäder som homo erectus, Homo Habilis, ur vilken två separata grenar av hominider utvecklats.

Läs artikeln: https://www.theguardian.com/science/2017/apr/21/hobbit-species-did-not-evolve-from-ancestor-of-modern-humans-research-finds

Homo Floresiensis har fått smeknamnet Hobbit och att döma av fynd av stenverktyg levde arten för ca 100 000 – 50 000 år sedan på ön Flores. Tidigare har forskare trott att arten tillhört Homo Erectus men utvecklat dvärgväxt som ett resultat av sin avskärmade tillvaro på den lilla ön. De nya rönen visar dock att arten varit kortväxta redan vid sin ankomst till ön, där de tillverkat verktyg och jagat en mängd byten. Hittills har kvarlevor 12 Homo Floresiensis-individer hittats och nedan ses ett klipp från Nature om hominiden.

Rekonstruktion av den kvinnliga homo floresiensis hittad år 2003.
Kvarlevorna efter individen.

Läs mer: http://humanorigins.si.edu/research

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera