Nordamerika: forskare undersöker mentalpatienters kvarlevor för att säga något om deras livsvillkor

För 4 år sedan påträffades 66 st gravar på området för dagens Mississippi State University, där ett nytt vägbygge pågick. Nya undersökningar med ickepenetrerande markradar visar nu att så många som 7000 omarkerade gravar kan vara placerade i området. De gravlagda har identifierats som patienter på institutet för mentalsjuka som tidigare var beläget på platsen mellan åren 1855-1935. Eftersom kostnaderna för identifiering och återbegravning av kvarlevorna anses vara för höga kommer de planerade byggnationerna att omlokaliseras och de gravlagda förbli orörda. De 66 individer som redan dokumenterats och tagits till vara vill dock Mississippi State University nu undersöka närmare inom ramen för ett storskaligt forskningsprojekt, vilket kan komma att belysa dessa tidigare marginaliserade gruppers livsvillkor.

Läs artiklarna:
http://www.dn.se/nyheter/varlden/massgrav-upptackt-pa-universitetsomrade-i-usa/
http://www.clarionledger.com/story/news/local/2017/05/06/7000-bodies-could-be-buried-beneath-ummc-campus/101216178/

Utgrävning av kista från mentalsjukhuset. Foto: Cobb institute of archaeology, Mississippi University

Det är fortfarande oklart om projektet är finansierat, men på deras något ofullständiga hemsida framgår att viss forskning på bland annat skelett och arkiv redan genomförts. Bland annat visar undersökningar på frekventa fall av vitamin B-brist och avsaknad av emalj som följd av kraftig stresspåverkan. Institutionen som gick under namnet Mississippi Lunatic Asylum stängde 1935 som en följd av allt omodernare förhållanden, där uppgifter bland annat gör gällande att den lokala vattenförsörjningen bidrog till sjukdomar och avsaknad av elektricitet till återkommande bränder.

Läs mer om platsen på projektets hemsida: http://msacp.cobb.msstate.edu/index.html

Mississippi Lunatic Asylum. Foto: Cobb institute of archaeology, Mississippi University
Patienternas intagningsregister på Mississippi Lunatic Asylum. Foto: Cobb institute of archaeology, Mississippi University
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
(Visited 170 times, 1 visits today)
Dela och interagera
0

Kommentera

Facebook
Facebook
Instagram
Följ oss