Ny datering a hominid-fynd utmanar teorin om platsen för människans ursprung

En ny internationell studie på och datering av hominiden Graecopithecus freybergi, av vilken ett fåtal skall- och tandfragment finns bevarade, visar att fynden är hela 7,2 miljoner år gamla. Detta gör hominiden till den potentiellt äldsta kända, samt att dess fyndplats i dagens Grekland och Bulgarien indikerar att uppdelningen mellan apa och människa skett på den europeiska kontinenten. Teorin utmanar den idag rådande som gör gällande att människans utveckling påbörjades i Afrika, ur vilken olika släktled sedan utvandrade. Enligt forskarna som genomfört studien på Graecopithecus freybergi var medelhavet vid denna tidpunkt uttorkad, vilket möjliggjorde en landbrygga för hominiderna.
Kritiker manar dock till försiktighet då otaliga fynd av olika hominidarter på den afrikans kontinenten tyder på att utvecklingen ägt rum på denna. Däremot finns inget som inte tyder på att olika vandringar mellan kontinenterna kan ha ägt rum under årtusendena.

Skalenlig bild av en käke från Graecopithecus freybergi. Foto: University of Tübingen

Läs artikeln:
http://www.telegraph.co.uk/science/2017/05/22/europe-birthplace-mankind-not-africa-scientists-find/

Ladda ner den vetenskapliga artikeln här:
http://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177127

Den allmänt accepterade teorin om människans utveckling och vandring ur Afrika gör gällande att den första arten av släktet homo skiljdes från apan för ca 7 miljoner år sedan och först för ca 1,2 miljoner år sedan vandrade ut ur Afrika. När och hur vårt eget släkte homo sapiens sapiens utvandrade är en fråga under debatt, där vissa forskare tror att minst två vågor av migration ägt rum medan andra hävdar att detta var en enskild händelse för ca 100 000 år sedan. De nya rönen om Graecopithecus freybergi både komplicerar och kompleterar således frågan om människans utveckling ytterligare.

Läs mer här: https://www.britannica.com/science/human-evolution

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
(Visited 358 times, 3 visits today)
Dela och interagera
0

One thought on “Ny datering a hominid-fynd utmanar teorin om platsen för människans ursprung

Kommentera

Facebook
Facebook
Instagram
Följ oss