Island: tre ovanliga vikingatida båtgravar undersöks

Vid Eyjafjörður- fjorden på norra Island har arkeologer hittat hittills 3 orörda vikingatida båtgravar vilka dateras till 800- och 900-talet. Fynden anses vara av stor vikt då landet har mycket få undersökta liknande gravar. Gravarna har dock skadats kraftigt att erosion och nuvarande vattennivån, vilket har spolat bort en stor del av deras innehåll. Trots detta har man dock i en av gravarna, den enda som hittills undersökts, påträffat rester efter en man, dennes hund samt ett svärd. De hittills påträffade båtgravarna tycks ligga på rad med akter mot stäv och platsens namn, Dysnes, indikerar att området mycket riktigt har använts som gravfält.

Läs artikeln: http://icelandmag.visir.is/article/archaeologists-n-iceland-discover-viking-age-chief-buried-ship-his-sword-and-dog

Platsen för gravfältet ligger intill en av vikingatida Islands viktigaste handelsstationer, Gáseyri, och gravfältet vid Dysnes tros ha varit förbehållna samhällets elit. Förra året påträffades ett liknande svärd som nu upptäckts på samma plats, ett fynd som gjordes nära markytan och allt tyder på att den tillhört en nu förstörd grav. Undersökningarna som pågår är därför delvis även en räddningsaktion som dokumenterar dessa för landet sällsynta gravar, av vilka endast ett tiotal dokumenterats.

Svärdet som förra året påträffades intill markytan vid Dysnes. Foto: Árni Björn

Läs mer. OBS på isländska: http://www.mbl.is/frettir/innlent/2017/06/14/etta_er_ovanalegt/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
(Visited 800 times, 2 visits today)
Dela och interagera
0

Kommentera

Facebook
Facebook
Instagram
Följ oss