England: nyfunnen stenformation i centrum av Avebury-stencirkeln skriver om dess historia

Med hjälp av markpenetrerande radar har arkeologer i England lyckats lokalisera en fyrkantig stenformation i centrum av den världsberömda neolitiska (sena stenåldern) stencirkeln vid Avebury. Uppgifter om ytterligare en formation har funnits sedan 30-talet, men troddes då ha utgjort en medeltida djurinhägnad. I anslutning till den fyrkantiga formationen har man även upptäckt stolphål, vilka tros vara den del av den samlade strukturens äldsta monument som dateras till ca 3500 f.kr. De nya uppgifterna gör således gällande att platsen dels är äldre än man tidigare trott samt att där funnits en central träbyggnad. På grund av den nya upptäckten förväntas forskarna att ansöka om tillstånd för ytterligare arkeologiska undersökningar på platsen.

Avebury-stencirkeln med den nyfunna fyrkantiga formationen visualiserad. Foto: Mark Gillings / University of Leicester

Läs artikeln: https://www.theguardian.com/science/2017/jun/29/avebury-stone-circle-contains-hidden-square-archaeologists-find#img-1

Stenformationen vid Avebury är världens största från samma tid och består av en rad cirklar med en omgivande jordvall på över 1 km. Den yttersta strukturen har en diameter på över 300 m, dateras till 2000-talet f.kr och tros vara nära förknippad med omgivande samtida monument i landskapet. Platsens funktion är till dags dato okänd, men liknande strukturer restes vid samma tid i stora delar av Europa och förmodas ha utgjort samlingsplatser av världslig och religiös betydelse. Idag klassas platsen som världsarv och huserar bland annat en hel by och ett lokalt museum.

Flygfoto av Avebury-monumentet, byn och de nya arkeologiska upptäckterna. Foto: University of Leicester
Foto: Wikimedia Commons

Läs mer: https://www.nationaltrust.org.uk/avebury

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   
(Visited 250 times, 4 visits today)
Dela och interagera
0

Kommentera

Facebook
Facebook
Instagram
Följ oss