Uppsalaforskare tar fram DNA-bevis för att släktet homo sapiens är ca 100 000 år äldre än man tidigare trott, har studerat arvsmassan hos sju olika individer från Sydafrika och räknat på mutationer som visar sig gå 300 000 år bakåt i tiden

Uppsalaforskare tar fram DNA-bevis för att släktet homo sapiens är ca 100 000 år äldre än man tidigare trott, har studerat arvsmassan hos sju olika individer från Sydafrika och räknat på mutationer som visar sig gå 300 000 år bakåt i tiden

Läs artikeln: https://www.svt.se/nyheter/vetenskap/moderna-manniskan-aldre-an-vantat

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera