Järnåldersby med 3-4 separata gårdar upptäckt i danska Støvring, tyder på lång kontinuitet av byverksamhet under flera hundra år

I samband med utbyggnad av bostäder på norra Jylland har arkeologer från Nordjyllands Historiske Museum upptäckt 3 eller 4 separata gårdar med tillhörande ekonomibyggnader. Gårdarna har varit inhägnade och bestått av bland annat ett så kallat treskeppigt långhus. Gårdarna tros ha anlagts någon gång under 500-talet f.kr och antagligen varit i bruk under flera hundra år. Ett hundratal meter från byn har det dessutom legat ett mindre gravfält där man under samma undersökning påträffat 4 gravar.

Läs nyheten: https://nordjyske.dk/nyheder/stort-fund–jernalderlandsby/1d15aa48-84d0-45d9-a44e-3519c201bd63

Undersökning av den närliggande gravplatsen. Foto: Nordjyllands Historiske Museum
  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera