Genetisk studie stöder teorin om att migranter från Centraleuropa tog kunskap om jordbruk till Nordeuropa

Enligt en forskargrupp från Max Planck-institutet indikerar studien av genetiken hos sammanlagt 38 nordeuropeiska individer från mellersta stenåldern till bronsåldern att dagens Skandinavien blev befolkat av jägar-samlargrupper via två rutter, en sydlig och en nordlig.

Samma studie visar däremot på att genetiken hos de första jordbrukarna i Skandinavien har större likheter med centraleuropeiska människogrupper, snarare än med de samtida jägarna och samlarna.

Dessa resultat ger stöd åt teorin om att kunskap om jordbruket kommit till Skandinavien tillsammans med migranter från söder för ca 6000 år sedan, vilka enligt studien ska ha samexisterat med järgar-samlargrupperna i Skandinavien för att så småningom beblanda sig genetisk.

Studien genomfördes på Max Planck-Institutet

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera