Stenålderns snörkeramiska kunskaper tros ha kommit från öst snarare än söder, såsom tidigare antagits

En ny studie som presenteras av Helsingfors universitet i samband med Tartu universitet och Riksantikvarieämbetet indikerar att kunskap om så kallade snörkeramik, vilken också gett namn åt den ca 5000 åt gamla kulturen, har kommit till Östersjöområdet inklusive Sverige via immigranter från så långt bort som Ryssland. Tidigare teorier har gjort gällande att hantverkskunskaperna kommit från söder, eventuellt via handel eller migration.

Efter att dock ha undersökt snörkeramik från 24 olika platser i Sverige, Finland och Estland har forskarna kunnat sluta sig till att keramiken kommit från öst, samt att ett aktivt utbyte mellan de olika områdena pågått under en lång tid. Forskarna tror därmed att främst kvinnor rört sig mellan områdena via giftermål och burit med sig kunskapen om hantverket av snörkeramik.

Karta över keramikkärlens utbytesnätverk i Östersjöområdet. Foto: Elisabeth Holmqvist-Sipilä

Läs mer och ladda ner artikeln från Journal of Archaeological Science:
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305440317302091

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera