Arkeloggen tipsar – 3D-modeller av neolitiska dekorerade stensfärer

Nyligen digitaliserade National Museums Scotland ett 60-tal så kallade stensfärer, vilka bär detaljerade ristningar och dateras till sena stenåldern. Stenarnas funktion har länge varit under debatt och teorier kring allt från vapen till spådom har diskuterats. Hittills har ca 430 liknande stenar hittats, varav en stor majoritet i östra Skottland, där de dateras till ca 2500-3200 f.kr.

Stenarnas exakta fyndkontexter har däremot ofta varit okända då de oftast påträffats vid jordbruksverksamhet. Dock har deras avsaknad i till exempel gravar gjort att forskarna anser att de förmodligen inte varit personliga ägodelar, utan istället använts i kollektiva sammanhang. På grund av deras ringa storlek ligger de väl i handen, varför ytterligare teorier gör gällande att stenarna kan ha agerat talar-föremål där samtliga närvarande lyssnar på personen som för närvarande håller i stenen.

Oavsett funktion bär mönstren på stenarna stora likheter med samtida ristningar på större stenblock samt en rad stenmonument, såsom det välkända Newgrange på Irland, och anses vara ett av de främsta exemplen på neolitiskt hantverk.

En ca 7 cm i omkrets stor stensfär från Cromdale, Moray, i Skottland. Modell/foto: National Museums Scotland, Dr Hugo Anderson-Whymark
Stensfär påträffad i mitten av 1800-talet på ett husgolv i det välkända stenålderskomplexet Skara Brae på Orkneyöarna. Modell/foto: National Museums Scotland, Dr Hugo Anderson-Whymark

Botanisera bland 3D-modellerna på National Museums Scotlands Sketchfab:
https://sketchfab.com/nationalmuseumsscotland/collections/carved-stone-balls

Läs mer om stenarna hos National Museums Scotland:
https://www.nms.ac.uk/towieball

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera