Neolitisk massgrav i nuvarande Tyskland ytterligare bevis för en våldsam tidsperiod

Vid ett bostadsbygge för 5 år sedan i tyska Halberstadt påträffade arkeologer en massgrav bestående av nio personer, 8 unga män och en kvinna. Kvarlevorna som dateras till ca 5000 f.kr hade av allt att döma placerats utan de traditionella kännetecken för den lokala neolitiska bandkeramiska kulturen, och i den nyligen publicerade studien presenterar forskarna bevis för att individerna även utsatts för dödligt våld mot kraniet. Ytterligare analyser visar dessutom att individerna inte härstammar från området, utan förmodligen hade invandrat strax före sin död.

Illustration av några av de tillfogade dödliga skadorna på individernas kranier. Foto: c. Meyer et.al

Fyndet är en i raden av flera liknande i centraleuropeisk stenålder och dämed ännu ett tecken på tidsperiodens sociala spänningar, då bland annat jordbruk och ökad befolkning innebar stora förändringar.

Läs nyheten:
https://www.forbes.com/sites/kristinakillgrove/2018/06/26/skeletons-of-executed-immigrants-found-in-neolithic-mass-grave-in-germany-archaeologists-report/#371f4964682f

Läs hela studien:
https://www.nature.com/articles/s41467-018-04773-w

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera