Vikingatida Hedeby och stenålderskomplexet Göbekli Tepe bland 13 nya kulturhistoriska världsarv

Under 2018 har UNESCO utnämnt 13 nya platser av särskilt kulturhistoriskt värde till officiella världsarv. Bland dessa finns den välkända vikingatida handelscentret Hedeby, i dagens nordvästra Tyskland. Platsen upptäcktes i slutet av 1800-talet och trots ett redan unikt rikt arkeologisk material har man hittills endast undersökt området till ca 5%. Till platsen hör även det så kallade Danevirke (se bild ovan), en lång mur byggd av de danska vikingarna som ett skydd mot rivaliserande grupper i söder och öster.

Smycken påträffade i en kvinnograv i Hedeby daterad till 900-talet e.kr. Foto: © Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen Schloss Gottorf

Göbekli Tepe hör till de mest kända arkeologiska platserna i världen och dateras till ca 9600-8200 f.kr. Platsen som ligger i dagens Turkiet är känd för sina stenformationer, så kallade megaliter, vilka bär bilder av bland annat vilda djur och tros ha använts i rituella syften.

Megaliterna i Göbekli Tepe. Foto: © DAI, Göbekli Tepe Project

Bland övriga kulturhistoriska världsarv finns ett grönländskt område med rester efter en inuit-kultur, Mumbais viktorianska arkitektur, buddhistiska kloster i Korea och kalifat-staden Media Azahara i Spanien.

Kalifatstaden Media Azahara i Spanien från 900-talet e.kr. Foto: © Madinat al-Zahra Archaeological Site (CAMaZ)
Sansa-buddhistiska templet Beopjusa, ett av sammanlagt sju, från 700-900-talet e.kr i Korea. Foto: © CIBM

Läs om samtliga nya världsarv hos UNESCO:
https://whc.unesco.org/en/newproperties/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera