Känd men försvunnen runsten återupptäckt av en slump vid bygge av cykelbana

Vid bygget av en ny cykelbana mellan Skiftinge och Sundbyholm, norr om Eskilstuna, påträffades nyligen en 3×1 meter stor sten som förmodligen skulle ha krossats och utgjort fyllnadsmaterial om det inte varit för en förbipasserande cyklist. Stenen visade sig bära runinskriptioner och dessutom finnas avbildad på en teckning från 1668 av riksantikvarien Johan Peringskiöld.
Ristningen på stenen lyder:

”INGULV OCH VISÄTE RESTE DENNA STEN EFTER BUGGE OCH SIGSTEN. GUD HJÄLPE DERAS SJÄL”.

Foto: Peter Larsson

Runexperter på Riksantikvarieämbetet daterar stenen till tidigt 1000-tal och kallar den årets fynd. Man tror även att en liknande sten påträffad på 80-talet kan ha ristats av samma utförare. Vad som ska hända med stenen är ännu obestämt, men förhoppningarna är att den återuppförs på sin fyndplats vilket man tror är dess ursprungliga.

Läs nyheten:
https://www.ekuriren.se/eskilstuna/tusenarig-runsten-upptackt-vid-anlaggningsarbete-for-cykelbana/

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera