Genetisk studie av invånarna i det vikingatida Sigtuna visar på stor invandring från andra delar av Europa

Studien som gjorts på 38 individer, vilka levde mellan 900-1100 e.kr, är den största som hittills genomförts på ett svenskt material och visar att ca hälften av Sigtunas invånare vuxit upp utanför Mälardalen. Analyserna har gjorts på såväl män som kvinnor och tyder på att båda könen har invandrat från områden såsom dagens Norge och Ukraina. Studiens osteologiska material härrör dessutom från ett flertal olika begravningsområden där de geografiska indelningarna av olika individers gravplats även antyder att socio-ekonomiska faktorer snarare än biologisk tillhörighet har avgjort var man begravts. Resultaten från de genetiska studierna går i linje med tidigare forskningstolkningar av det vikingatida och tidigmedeltida Sigtuna som ett administrativt centrum med långväga kontaktnät.

Studien har publicerats i den vetenskapliga tidskriften Current Biology och finns att läsa i sin helhet på engelska här:
https://www.cell.com/current-biology/fulltext/S0960-9822(18)30844-3

Läs en sammanfattning i den svenska pressreleasen:
http://www.mynewsdesk.com/se/su/pressreleases/haelften-av-invaanarna-i-vikingatidens-sigtuna-var-invandrare-2652846

English:
A new genetic study of 38 individuals from viking age Sigtuna show a great degree of immigration from places like Norway and present day Ukraine. The study involved both male and female inhabitants, of which both sexes bear traces of foreign DNA. The grave material and their respective locations also indicate that socio-economic factors, rather than genetic, governed where on the cemetery the individual was buried.
Follow the first link above to read the full article in english.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera