Medeltida dukat från Venedig påträffad utanför Karlshamn anses vara den första i sitt slag

Under utgrävningarna av den relativt okända medeltida staden Elleholm väster om dagens Karlshamn har arkeologerna påträffat ett venetianskt mynt, en så kallad dukat. Dukaten som präglats i statstaten Venedig under dogen Andrea Dandalos mellan åren 1343-1354 är den första i sitt slag som någonsin påträffats i Sverige. Myntets två sidor föreställer St Markus som överlämnar ett standar till dogen, respektive Jesus omgiven av en typ av gloria.
Platsen för fyndet, ärkebiskopsborgen Sjöborg, var under medeltiden en viktig knytpunkt för handel och ett centrum för maktspel mellan kyrka och kungamakten. På grund av dess centrala roll utsattes borgen för invasion ett antal gånger, bland annat omkring 1436 i samband med folkupproret lett av Engelbrekt Engelbrektsson. Enligt Blekinge musem, som tillsammans med en rad andra institutioner, undersökt platsen är Sjöborg till största delen outforskat. Undersökningarna som nu äger rum är de första sedan 1924 och därför av stor vikt för kunskapsläget.

Läs nyheten:
http://www.blekingemuseum.se/pages/1350

Läs en rapport från undersökningen i Ellehom:
http://www.blekingemuseum.se/system/reports/pdfs/000/000/265/original/2017-11_Projekt_Elleholm_2016.pdf?1504160018

English.
A venetian ducat forged under the doge Andea Dandalos’s reign between 1343-1354 was recently found in the archbishop’s residence Sjöborg, in the medieval city Elleholm outside present day Karlshamn. The ducat shows St Marcus presenting Dandalos with a baner and Jesus surrounded by a gloria. The find is presumed to be the first one of its kind ever found in Sweden.

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera