Vikingatida båtgrav påträffad i sydöstra Norge endast 50 cm under jordytan

Med hjäl av markpenetrerande radar har arkeologer i norska Østfold lokaliserat ett antal gravar samt långhus daterade till vikingatiden. Bland fynden finns en orörd ca 20 meter lång båtgrav. Tidigare har endast 3 av liknande karaktär påträffats i landet, varför man anser att det nya fyndet kommer utgöra en viktig länk i forskningen. Fyndet ligger endast 50 cm under dagens markyta och anledningen till att det förblivit oupptäckt är att gravkullen som tidigare prytt graven blivit bortplöjd genom århundradena. Inga nuvarande planer på utgrävning finns, däremot kommer fler icke-störande undersökningar genomföras för att generera ytterligare kunskap om de nya fynden.

English
Together with several previously unknown burials and nearby longhouses a viking era ship burial has been located in Østfold, south-east Norway. The find was made possible using ground penetrating radar, showing the intact ship and burial just 50 cm below ground level. No immediate plans for a full excavation is in place, although more non-invasive research will be conducted which will add substantial knowledge to the subject of ship burials.

De nya fynden utgör tillsammans en kontext av samtida gravfält och boplats. Foto: Lars Gustavsen/NIKU

Läs nyheten
Read the article
https://www.theguardian.com/science/2018/oct/15/viking-ship-burial-discovered-in-norway-just-50cm-underground

  •  
  •  
  •  
  •  
  •   
  •   

Kommentera