Bloggar

RSS Arkeologernas blogg (SHMM)

 • Om att manifestera sig i landskapet – tankar kring en dös 22 maj, 2017
  Ungefär mitt över undersökningsområdet sträcker sig en flack och östvästligt orienterad höjdrygg. Det är längs denna höjdrygg som vi hittat de gravlämningar som vi tidigare berättat om. För stunden håller vi på att dokumentera ännu en, nämligen en dös från bondestenålder, eller ca år 3500 f.Kr. En dös är ett stående gravmonument som bestod av […]
  Adam Bolander

RSS Upplandsmuseet

 • Stort och smått från schaktet 27 oktober, 2017
  Nu har den arkeologiska undersökningen i kvarteret Traktören pågått i några veckor, det har kommit både spännande fynd och konstruktioner. Åtminstone fem hus och en uppsjö av mindre konstruktioner. Det bäst bevarade huset har vi preliminärt daterat till 1500-talet. Det … Läs mer →
  Adam Hultberg

RSS Societas Archaeologica Upsaliensis

 • Åter till Skälby 28 september, 2017
  Området strax väster om Västerås är ett av de arkeologiskt mest välundersökta i hela norra Europa. Sedan tidigt 1990-tal har flera större utgrävningar avslöjat hela byar från järnålderns alla delar. Det är inte så ofta vi arkeologer har möjlighet att arbeta med så stora sammanhängande ytor och därför är området runt Skälby, Hacksta och Gilltuna […]
  Helena

RSS Kulturmiljö Halland

 • Filmsekvenser undersökningen i Kistinge 10 februari, 2016
   Under den arkeologiska undersökningen i Kistinge hösten 2015 dokumenterade Kulturmiljö Hallands antikvarie Patrik Hallberg regelbundet undersökningsytan genom att flyga över området med en drönare. Några filmsekvenser från de första avbaningsveckorna finns nu att beskåda på Kulturmiljö Hallands hemsida. Här kommer en länk: http://www.kulturmiljohalland.se/video.html# I och kring Brunerör
  Stina

RSS Riksantikvarieämbetets K-blogg

 • Avsnitt 31 – Kulturarvets sociala betydelse med Peter och Qaisar 17 november, 2017
  K-podd har blivit inkallade till rektorn! I avsnitt 31 befinner vi oss på Linnéuniversitetet i Växjö, hos rektorn och historieprofessorn Peter Aronsson. Tillsammans med Riksantikvarieämbetets Qaisar Mahmood, avdelningschef för kulturmiljö, vrider och vänder Peter på frågor om identitet, sammanhang, anspråk och nationell självbild. Kan vi till exempel prata om mitt och ditt kulturarv? Välkomna till […]
  Erik Larsson

RSS Jönköpings läns museum

 • Arkeologi i Eksjö 13 oktober, 2017
  Under ca två veckor i september undersökte Jönköpings läns museum kvarteret Cicelören i Eksjö, korsningen Norra Storgatan/Arendt Byggmästaresgata/ Vaxblekargränd. Det var här det brann för två år sedan. På tomten låg ett antal sentida djupa källare vilka helt tog bort … Läs mer →
  Susanne Nordström

RSS Västarvsbloggen

 • Över språkbarriären – om dövstumskolan, teckenspråk och ett kritiserat konstverk 14 november, 2017
  I Vänersborgs museums samlingar finns många minnen sparade, i form av föremål, fotografier och böcker som vittnar om dövas historia. Om hur man i slutet av 1800-talet ville lyfta de barn som inte kunde höra till självständiga medborgare, på gott och ont. Att ta barn i 6-7-årsåldern, utan att kunna förklara för dem när och […]
  Västarvet

RSS Stadsarkeologi på Historiska museet

 • Sång och musik i S:t Olofs konvent? 17 november, 2016
  S:t Olofs konvent i Skänninge grundades i stadens östra utkant år 1237. Konventet, som lades ner på 1530-talet strax efter reformationen, var verksamt i ungefär 300 år på samma plats. Mellan åren 2002-2011 utfördes omfattande arkeologiska undersökningar i Skänninge och stora delar av konventet och konventets kyrkogård undersöktes. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna kan hjälpa oss att […]
  helros

RSS Hällbild.se

 • Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé (13.44) 8 juli, 2017
  Nu var det 1931 – sorti Här slutar Hallström sitt dagboksskrivande och undersökningen ”av Sveriges märkligaste fornlämning” är all. Endast strödda anteckningar följer. Han blir kvar i trakten ytterligare en vecka. Lönnberg gräver i Tittut två dagar varefter han får sin avlöning och far hem. Innan dess kom Nobel på besök från Båstad och de festar…
  Joakim Goldhahn

RSS Alvastra pile dwelling

 • Scraper time 29 maj, 2017
  The Alvastra project is currently in its final stages of registration work and we are all working intensely with the registration of these last finds. Greg and I are currently working with the flint finds from the Middle trench where some very nice looking scrapers have showed up. Today, I wanted to show you some of […]
  sansod

Fler bloggar

Arkeologi i Östergötland

Arkeologi i Gävleborg

Stigfinnaren

(Visited 335 times, 1 visits today)