Bloggar

 • RSS Västarvsbloggen

  • Det förflutna är alltid närvarande 14 februari, 2019
   Människan har i alla tider skapat myter. Det är som att vi har ett inre behov av att hitta förklaringsmodeller till våra liv och vår omvärld. Man kan säga att myten har blivit en farkost för berättelser som skapar mening med våra liv.
   Västarvet
 • RSS Riksantikvarieämbetets K-blogg

  • K-podd 47: Plundrade kulturföremål på den svenska marknaden? 14 februari, 2019
   Hur ser det egentligen ut på den svenska marknaden när det gäller kulturföremål från krigs- och konfliktzoner? Går det att vara säker på att mynten du ropar in på nätauktionen inte grävdes upp häromåret och kanske rentav bidragit till att finansiera terrorism? Och varifrån kommer egentligen alla dessa så kallade ”vikingaföremål”? I K-podd avsnitt 47 […]
   Emil Schön
 • RSS Societas Archaeologica Upsaliensis

  • Stenålder – forskning, fynd och platser 5 februari, 2019
   Den 19-20 februari hålls konferensen Stenålder – forskning, fynd och platser för tredje gången i Norrköping. Konferensen syftar till att fånga upp aktuell stenåldersforskning. Varje år genomförs många arkeologiska undersökningar av stenålderns platser i Sverige. Vi som på olika sätt arbetar med stenåldern är alla en del av kunskapsproduktionen men eftersom det som produceras publiceras i så många olika […]
   Emelie
 • RSS Upplandsmuseet

  • Domkyrkoplan i Uppsala 14 januari, 2019
   I början av 2019 kommer en arkeologisk undersökning att påbörjas på Domkyrkoplan, intill det södra av Uppsala domkyrkas båda torn. Kyrkans tornspiror behöver renoveras och för att kunna göra detta ska en stor lyftkran sättas upp. Eftersom den måste förankras … Läs mer →
   Linda Qviström
 • RSS Stadsarkeologi på Historiska museet

  • Sång och musik i S:t Olofs konvent? 17 november, 2016
   S:t Olofs konvent i Skänninge grundades i stadens östra utkant år 1237. Konventet, som lades ner på 1530-talet strax efter reformationen, var verksamt i ungefär 300 år på samma plats. Mellan åren 2002-2011 utfördes omfattande arkeologiska undersökningar i Skänninge och stora delar av konventet och konventets kyrkogård undersöktes. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna kan hjälpa oss att […]
   helros
 • RSS Jönköpings läns museum

  • Bloggen har flyttat 6 november, 2018
   Arkeologibloggen har flyttat och alla nya inlägg når du via vår hemsida: jonkopingslansmuseum.se/bloggportal/arkeologi/ Där kan du också välja att prenumerera på bloggen. Du som tidigare har följt oss, glöm inte att där fylla i din e-post på nytt så prenumererar … Läs mer →
   Anna Stålhammar
 • RSS Kulturmiljö Halland

  • Filmsekvenser undersökningen i Kistinge 10 februari, 2016
    Under den arkeologiska undersökningen i Kistinge hösten 2015 dokumenterade Kulturmiljö Hallands antikvarie Patrik Hallberg regelbundet undersökningsytan genom att flyga över området med en drönare. Några filmsekvenser från de första avbaningsveckorna finns nu att beskåda på Kulturmiljö Hallands hemsida. Här kommer en länk: http://www.kulturmiljohalland.se/video.html# I och kring Brunerör
   Stina
 • RSS Kulturmiljö Norrbotten

  • Mörker 15 februari, 2019
   Midvintertid är för oss som lever här på den nordligaste delen av vår jord den kallaste och mörkaste tiden av året. Speciellt mörkt blir det om snön är sen eller uteblir – det vi kallar för svartvinter. Mörkret påverkar oss … Läs mer →
   Norrbottens museum

Fler bloggar

Arkeologi i Östergötland

Arkeologi i Gävleborg

Stigfinnaren