Bloggar

 • RSS Västarvsbloggen

  • Dödlig design från 1920-talet 5 oktober, 2018
   Vissa av gravstenarna, som halkat efter lite i stilsvängarna, har dekor i utpräglad jugendstil med snirklig växtornamentik, medan andra har en betydligt mer vågad stram dekor som snarare hämtat inspiration från klassicismen. Blanda in lite barockinfluenser och nationalromantiska volymer så har du ett vinnande koncept! Läs mer >>
   Västarvet
 • RSS Riksantikvarieämbetets K-blogg

  • Tre internationella projekt berättade 18 oktober, 2018
   Riksantikvarieämbetet anordnade ett seminarium om forskning den 15 oktober 2018. Vi ville låta våra internationella JPI-projekt inom utlysningen Heritage Plus dela med sig av erfarenheter och resultat. Vad blev resultaten? Vad bidrog Sverige med? Och hur resultaten tillgängliggjorts och hur kan resultaten omsättas i praktiken? De tre projekten  som presenterades: GASTROCERT Annelie Sjölander Lindqvist CHIMES Helene […]
   Maria Jansson
 • RSS Societas Archaeologica Upsaliensis

  • Med drönare i Drothem 19 oktober, 2018
   Under hösten 2018 undersöker SAU ett antal stensättningar i Drothems socken, strax väster om Söderköping. Undersökningsområdet ligger i den planerade vägkorridoren för E22:ans nya sträckning.  Med stor entusiasm har SAU:s arkeologer rensat fram ett antal stensättningar som dolde sig under torv och mossa. Foto: Jonas Wikborg. Förundersökningen som utfördes förra hösten visade att två av […]
   Emelie
 • RSS Upplandsmuseet

  • Gamla stan i Enköping 27 augusti, 2018
   Staden Enköping, så som vi ser den idag, har inte mycket som skvallrar om dess medeltida historia. Förutom Vårfrukykan finns inga medeltida byggnader bevarade ovan mark. Huset som idag rymmer Enköpings museum är ett av de äldsta, stående byggnaderna i … Läs mer →
   Adam Hultberg
 • RSS Stadsarkeologi på Historiska museet

  • Sång och musik i S:t Olofs konvent? 17 november, 2016
   S:t Olofs konvent i Skänninge grundades i stadens östra utkant år 1237. Konventet, som lades ner på 1530-talet strax efter reformationen, var verksamt i ungefär 300 år på samma plats. Mellan åren 2002-2011 utfördes omfattande arkeologiska undersökningar i Skänninge och stora delar av konventet och konventets kyrkogård undersöktes. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna kan hjälpa oss att […]
   helros
 • RSS Jönköpings läns museum

  • En stenåldersboplats på höglandet 14 december, 2017
   Att gräva stenålder på höglandet är inte så vanligt men i somras blev det möjligt på en plats cirka 7 kilometer väster om Eksjö. Upprinnelsen till det ligger några år tillbaka i tiden, närmare bestämt våren 2015. Då var länsmuseets … Läs mer →
   Kristina Jansson
 • RSS Kulturmiljö Halland

  • Filmsekvenser undersökningen i Kistinge 10 februari, 2016
    Under den arkeologiska undersökningen i Kistinge hösten 2015 dokumenterade Kulturmiljö Hallands antikvarie Patrik Hallberg regelbundet undersökningsytan genom att flyga över området med en drönare. Några filmsekvenser från de första avbaningsveckorna finns nu att beskåda på Kulturmiljö Hallands hemsida. Här kommer en länk: http://www.kulturmiljohalland.se/video.html# I och kring Brunerör
   Stina
 • RSS Kulturmiljö Norrbotten

  • Arkeologiska experiment 2019 – järnframställning i Vivungi 19 oktober, 2018
   Bakgrund I samband med fornminnesregistreringen registrerades 1993 en boplats och blästbrukslämning i Vivungi, Kiruna kommun. Fornlämningen fick id Raä Jukkasjärvi 723:2-3 i FMIS (Riksantikvarieämbetets kulturminnedatabas). Inom fornlämningen påträffades skörbränd sten, stenavfall från redskapstillverkning, brända ben, metallsmältor och slagg. Just fynden … Läs mer →
   Norrbottens museum

Fler bloggar

Arkeologi i Östergötland

Arkeologi i Gävleborg

Stigfinnaren