Bloggar

RSS Arkeologernas blogg (SHMM)

 • Om att manifestera sig i landskapet – tankar kring en dös 22 maj, 2017
  Ungefär mitt över undersökningsområdet sträcker sig en flack och östvästligt orienterad höjdrygg. Det är längs denna höjdrygg som vi hittat de gravlämningar som vi tidigare berättat om. För stunden håller vi på att dokumentera ännu en, nämligen en dös från bondestenålder, eller ca år 3500 f.Kr. En dös är ett stående gravmonument som bestod av […]
  Adam Bolander

RSS Upplandsmuseet

 • Ett medeltida trägolv mitt i Uppsala 1 juni, 2017
  Många Uppsalabor har säkert lagt märke till att Forumtorget just nu är avspärrat. Anledningen är att Uppsala kommun ska uppföra en 57 meter lång soffa längs med Åhlénshusets vägg i Smedsgränd. Dessutom byggs Forumtorget om och Upplandsmuseets arkeologer följer arbetet … Läs mer →
  emeliesunding

RSS Societas Archaeologica Upsaliensis

 • Hallar och grophus i Malma – rykande färsk rapport! 11 maj, 2017
  Nu är rapporten från den arkeologiska undersökningen i Malma äntligen här. Undersökningen gjordes av SAU 2011 med anledning av planerad småhusbebyggelse i området. På platsen hittades boplatslämningar från bronsålder, järnålder samt tidig medeltid. Ni hittar rapporten på Samla eller under Publikationer – Arkeologiska Rapporter – Arkeologiska Rapporter 2016. The post Hallar och grophus i Malma – […]
  Emelie

RSS Kulturmiljö Halland

 • Filmsekvenser undersökningen i Kistinge 10 februari, 2016
   Under den arkeologiska undersökningen i Kistinge hösten 2015 dokumenterade Kulturmiljö Hallands antikvarie Patrik Hallberg regelbundet undersökningsytan genom att flyga över området med en drönare. Några filmsekvenser från de första avbaningsveckorna finns nu att beskåda på Kulturmiljö Hallands hemsida. Här kommer en länk: http://www.kulturmiljohalland.se/video.html# I och kring Brunerör
  Stina

RSS Riksantikvarieämbetets K-blogg

 • Fanor från slaget vid Narva 19 juni, 2017
  Tre fanor och en vimpel från slaget vid Narva undersöks ingående när en av Armémuseums textilkonservatorer Johanna Nilsson är gästkollega hos Riksantikvarieämbetet. De ryska troféerna som togs vid slaget vid Narva år 1700 står i fokus i undersökningen, som syftar till att ta reda på hur de bäst kan konserveras. Armémuseum äger världens största samling av […]
  Åsa Sundin

RSS Jönköpings läns museum

 • Stenålder i medeltidens åkrar 20 juni, 2017
  I en blogg från september förra året berättade jag att vi hittat kvartsföremål från stenåldern i ett röjningsröseområde i Sköllersta nära Hallsberg. Det var ett trettiotal kvartsbitar som låg tillsammans i sanden under den täckande markvegetationen.  Kvartsbitarna analyserades av stenåldersexperten … Läs mer →
  Kristina Jansson

RSS Västarvsbloggen

 • En käring mitt i havet 16 juni, 2017
  Vad kan vi egentligen säga om ett sjömärke och dess betydelser? En båk är väl en båk, och inget annat? Jo, en hel del ska det visa sig. Den så kallade Saltskärs kärring har en närmast mytisk historia, lika fast och förankrad som det omgivande landskapets röda granit. >>
  Västarvet

RSS Stadsarkeologi på Historiska museet

 • Sång och musik i S:t Olofs konvent? 17 november, 2016
  S:t Olofs konvent i Skänninge grundades i stadens östra utkant år 1237. Konventet, som lades ner på 1530-talet strax efter reformationen, var verksamt i ungefär 300 år på samma plats. Mellan åren 2002-2011 utfördes omfattande arkeologiska undersökningar i Skänninge och stora delar av konventet och konventets kyrkogård undersöktes. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna kan hjälpa oss att […]
  helros

RSS Hällbild.se

 • Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé (13.30) 24 juni, 2017
  Nu var det 1931 – 24 juni Midsommardagen ägnar de åt golf och ett besök vid Tofta högar på Bjärehalvön. Lönnberg gör sig illa i sin redan sargade fot. Vid lunch får han svårt att äta och ”blev alldeles blek”. Nobel ordnar en läkare som undersöker honom och lägger förband. Det var troligtvis en spricka i…
  Joakim Goldhahn

RSS Alvastra pile dwelling

 • Scraper time 29 maj, 2017
  The Alvastra project is currently in its final stages of registration work and we are all working intensely with the registration of these last finds. Greg and I are currently working with the flint finds from the Middle trench where some very nice looking scrapers have showed up. Today, I wanted to show you some of […]
  sansod

Fler bloggar

Arkeologi i Östergötland

Arkeologi i Gävleborg

Stigfinnaren

(Visited 196 times, 1 visits today)
Facebook
Facebook
Instagram
Följ oss