Bloggar

RSS Arkeologernas blogg (SHMM)

 • Om att manifestera sig i landskapet – tankar kring en dös 22 maj, 2017
  Ungefär mitt över undersökningsområdet sträcker sig en flack och östvästligt orienterad höjdrygg. Det är längs denna höjdrygg som vi hittat de gravlämningar som vi tidigare berättat om. För stunden håller vi på att dokumentera ännu en, nämligen en dös från bondestenålder, eller ca år 3500 f.Kr. En dös är ett stående gravmonument som bestod av […]
  Adam Bolander

RSS Upplandsmuseet

 • Ett medeltida trägolv mitt i Uppsala 1 juni, 2017
  Många Uppsalabor har säkert lagt märke till att Forumtorget just nu är avspärrat. Anledningen är att Uppsala kommun ska uppföra en 57 meter lång soffa längs med Åhlénshusets vägg i Smedsgränd. Dessutom byggs Forumtorget om och Upplandsmuseets arkeologer följer arbetet … Läs mer →
  emeliesunding

RSS Societas Archaeologica Upsaliensis

 • Från berg till spån – arkeologisk förundersökning vid Gladö kvarn 29 juni, 2017
  Under några veckor i juni har några av våra medarbetare förundersökt ett område vid Gladö kvarn, mellan Huddinge och Haninge. Intill undersökningsområdet finns en större bergtäkt som är i fullt bruk. I området fanns fyra lokaler och efter idogt letande och rektifierande av kartor började så småningom de vita kvartsstenarna titta fram på tre av […]
  Helena

RSS Kulturmiljö Halland

 • Filmsekvenser undersökningen i Kistinge 10 februari, 2016
   Under den arkeologiska undersökningen i Kistinge hösten 2015 dokumenterade Kulturmiljö Hallands antikvarie Patrik Hallberg regelbundet undersökningsytan genom att flyga över området med en drönare. Några filmsekvenser från de första avbaningsveckorna finns nu att beskåda på Kulturmiljö Hallands hemsida. Här kommer en länk: http://www.kulturmiljohalland.se/video.html# I och kring Brunerör
  Stina

RSS Riksantikvarieämbetets K-blogg

 • Oläsliga runor lästa i Ganthem och Lärbro 19 augusti, 2017
  Runor kan vara oläsliga på mer än ett sätt. Ibland är inskrifterna så skadade att vi har svårt att identifiera tecknen och därför går det inte att få något sammanhang i texten. I andra fall är det ingen svårighet att läsa själva runorna, men den teckenföljd som uppkommer ger inga som helst associationer. Här kan det […]
  Magnus Källström

RSS Jönköpings läns museum

 • Nu gräver vi järnframställning igen 27 juni, 2017
  Under de senaste trettio åren har länsmuseets arkeologer undersökt ett dussintal järnframställningsplatser i Axamo och Hedenstorp. Dessa har daterats till perioden 800–1150 efter Kristus.  Nu är det dags igen att undersöka och ta bort två så kallade slaggvarpar och fyra … Läs mer →
  Ann-Marie Nordman

RSS Västarvsbloggen

 • Snurra min jord, låt mig följa med dig 10 juli, 2017
  På vintrarna brukar jag titta upp i stjärnhimlen och tänka på alla de människor som stått på samma sätt före mig och funderat över vår plats i universum. Det fyller mig med en känsla av gemenskap över tid, en fråga att förenas i, att vi trots all vår tid här inte riktigt kan greppa detta […]
  Västarvet

RSS Stadsarkeologi på Historiska museet

 • Sång och musik i S:t Olofs konvent? 17 november, 2016
  S:t Olofs konvent i Skänninge grundades i stadens östra utkant år 1237. Konventet, som lades ner på 1530-talet strax efter reformationen, var verksamt i ungefär 300 år på samma plats. Mellan åren 2002-2011 utfördes omfattande arkeologiska undersökningar i Skänninge och stora delar av konventet och konventets kyrkogård undersöktes. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna kan hjälpa oss att […]
  helros

RSS Hällbild.se

 • Bredarör på Kivik – en arkeologisk odyssé (13.44) 8 juli, 2017
  Nu var det 1931 – sorti Här slutar Hallström sitt dagboksskrivande och undersökningen ”av Sveriges märkligaste fornlämning” är all. Endast strödda anteckningar följer. Han blir kvar i trakten ytterligare en vecka. Lönnberg gräver i Tittut två dagar varefter han får sin avlöning och far hem. Innan dess kom Nobel på besök från Båstad och de festar…
  Joakim Goldhahn

RSS Alvastra pile dwelling

 • Scraper time 29 maj, 2017
  The Alvastra project is currently in its final stages of registration work and we are all working intensely with the registration of these last finds. Greg and I are currently working with the flint finds from the Middle trench where some very nice looking scrapers have showed up. Today, I wanted to show you some of […]
  sansod

Fler bloggar

Arkeologi i Östergötland

Arkeologi i Gävleborg

Stigfinnaren

(Visited 213 times, 2 visits today)