Länkar

 • RSS Västarvsbloggen

  • Punta kale, punta kale – om slåtter och vårt biologiska kulturarv 4 juli, 2018
   Det historiska odlingslandskapet var mosaikartat med små ängar, åkerlyckor, betesmarker och öppna skogar. Allt var sammanhängande i ett avancerat kretslopp, indelat med gärdesgårdar av trä och sten. Detta bruk av landskapet skapade en rik flora, och med den följde ett lika rikt djurliv. Detta är vårt biologiska kulturarv. >>
   Västarvet
 • RSS Riksantikvarieämbetets K-blogg

  • Kulturarvsarbetet i Långban lyftes vid the European Policy Debate i Berlin 4 juli, 2018
   På midsommarafton den 22 juni deltog riksantikvarie Lars Amréus i the European Policy Debate i Berlin. Debatten var en del av the European Cultural Heritage Summit – det första ”toppmötet” för kulturarvsarbetare, politiker, experter och nätverk och höjdpunkten för det Europeiska kulturarvsåret 2018. European Policy Debate utgjorde en plattform på hög nivå för beslutsfattare och […]
   Maria Jansson
 • RSS Societas Archaeologica Upsaliensis

  • Uppdatering från Mosås 1 juni, 2018
   I dagarna avslutar SAU en tre veckor lång och solig förundersökning i Mosås, strax söder om Örebro i Närke. Inom ett knappt fyra hektar stort område här vi undersökt lämningar från yngre stenålder till medeltid. Under de kommande veckorna kommer vi att gå igenom fynd (allt från flinta och keramik till armborstpilar) och avgöra vilka […]
   Emelie
 • RSS Upplandsmuseet

  • Summering av hösten i Enköping 26 juni, 2018
   Nu har årets grävningar i Kvarteret Traktören, i Enköping varit igång i ett par veckor! Enköpings kommun har beslutat att en något större yta skal undersökas och hittills har schaktning pågått av området söder om stadshotellets fundament. I takt med … Läs mer →
   Adam Hultberg
 • RSS Stadsarkeologi på Historiska museet

  • Sång och musik i S:t Olofs konvent? 17 november, 2016
   S:t Olofs konvent i Skänninge grundades i stadens östra utkant år 1237. Konventet, som lades ner på 1530-talet strax efter reformationen, var verksamt i ungefär 300 år på samma plats. Mellan åren 2002-2011 utfördes omfattande arkeologiska undersökningar i Skänninge och stora delar av konventet och konventets kyrkogård undersöktes. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna kan hjälpa oss att […]
   helros
 • RSS Jönköpings läns museum

  • En stenåldersboplats på höglandet 14 december, 2017
   Att gräva stenålder på höglandet är inte så vanligt men i somras blev det möjligt på en plats cirka 7 kilometer väster om Eksjö. Upprinnelsen till det ligger några år tillbaka i tiden, närmare bestämt våren 2015. Då var länsmuseets … Läs mer →
   Kristina Jansson
 • RSS Kulturmiljö Halland

  • Filmsekvenser undersökningen i Kistinge 10 februari, 2016
    Under den arkeologiska undersökningen i Kistinge hösten 2015 dokumenterade Kulturmiljö Hallands antikvarie Patrik Hallberg regelbundet undersökningsytan genom att flyga över området med en drönare. Några filmsekvenser från de första avbaningsveckorna finns nu att beskåda på Kulturmiljö Hallands hemsida. Här kommer en länk: http://www.kulturmiljohalland.se/video.html# I och kring Brunerör
   Stina
 • RSS Kulturmiljö Norrbotten

  • Äggherren och runristningen i Muoniovaara 13 juli, 2018
   I Muoniovaara i norra delen av Pajala kommun finns den nordligaste kända runristningen i Sverige. Ristningen finns på ett stenblock ute i skogen uppe på ett berg en dryg kilometer nordöst om sjön Viiksenjärvi. Trots att stenen inte är från … Läs mer →
   Norrbottens museum