Sandby borg

 • RSS Västarvsbloggen

  • I Mellerud finns spår av Förintelsen 24 oktober, 2018
   Enligt Nationalencyklopedin innebär begreppet kulturarv idéer och värderingar som ingår i en kulturs historia och som fungerar som en gemensam referensram. Något värt att bevara, lyfta och omfamna. Få personer tänker därför på att själva Förintelsen är ett kulturarv.
   Anna Härdig
 • RSS Riksantikvarieämbetets K-blogg

  • Gipsmodeller – 1800-talets 3D för bildning, stil och tillgänglighet 8 november, 2018
   Bakgrund Som en del i mitt arbete med att framställa en god praxis för ökad taktil tillgänglighet genom 3D-modeller, gjorde jag tillsammans med min kollega Staffan Cederborg en studieresa till London i juni 2018 för att undersöka hur ett urval museer där har jobbat med 3D-modeller som resurs i publik verksamhet. Vi besökte också företaget […]
   Viktor Lindbäck
 • RSS Societas Archaeologica Upsaliensis

  • Med drönare i Drothem 19 oktober, 2018
   Under hösten 2018 undersöker SAU ett antal stensättningar i Drothems socken, strax väster om Söderköping. Undersökningsområdet ligger i den planerade vägkorridoren för E22:ans nya sträckning.  Med stor entusiasm har SAU:s arkeologer rensat fram ett antal stensättningar som dolde sig under torv och mossa. Foto: Jonas Wikborg. Förundersökningen som utfördes förra hösten visade att två av […]
   Emelie
 • RSS Upplandsmuseet

  • Det sakrala livet i medeltidens Enköping 6 november, 2018
   Från stadens äldsta tid och fram under hela medeltiden har Enköping haft en stor kyrklig närvaro. Den nu enda kvarstående Vårfrukyrkan byggdes under andra hälften av 1100-talet, och är en av de äldre stenkyrkorna i Uppland. Under medeltiden fanns ytterligare … Läs mer →
   Adam Hultberg
 • RSS Stadsarkeologi på Historiska museet

  • Sång och musik i S:t Olofs konvent? 17 november, 2016
   S:t Olofs konvent i Skänninge grundades i stadens östra utkant år 1237. Konventet, som lades ner på 1530-talet strax efter reformationen, var verksamt i ungefär 300 år på samma plats. Mellan åren 2002-2011 utfördes omfattande arkeologiska undersökningar i Skänninge och stora delar av konventet och konventets kyrkogård undersöktes. Resultaten från de arkeologiska undersökningarna kan hjälpa oss att […]
   helros
 • RSS Jönköpings läns museum

  • Bloggen har flyttat 6 november, 2018
   Arkeologibloggen har flyttat och alla nya inlägg når du via vår hemsida: jonkopingslansmuseum.se/bloggportal/arkeologi/ Där kan du också välja att prenumerera på bloggen. Du som tidigare har följt oss, glöm inte att där fylla i din e-post på nytt så prenumererar … Läs mer →
   Anna Stålhammar
 • RSS Kulturmiljö Halland

  • Filmsekvenser undersökningen i Kistinge 10 februari, 2016
    Under den arkeologiska undersökningen i Kistinge hösten 2015 dokumenterade Kulturmiljö Hallands antikvarie Patrik Hallberg regelbundet undersökningsytan genom att flyga över området med en drönare. Några filmsekvenser från de första avbaningsveckorna finns nu att beskåda på Kulturmiljö Hallands hemsida. Här kommer en länk: http://www.kulturmiljohalland.se/video.html# I och kring Brunerör
   Stina
 • RSS Kulturmiljö Norrbotten

  • Bryggeriet i Luleå 9 november, 2018
   I hyllorna står de prydligt på rad, alla hundratals versioner av IPA, porter eller lager. Det är idag lätt att tro att vi lever i mikrobryggeriernas tid. Som en inledning på denna helg ska vi göra ett kort nedslag i ölets … Läs mer →
   Norrbottens museum