Sverige gräver

Här samlas användbara länkar med arkeologi-anknytning. Samlingen byggs hela tiden på, tipsa gärna om det finns något du tycker borde ingå!

 

Databaser

Fornsök sök efter fornlämningar i Riksantikvarieämbetets söktjänst

Digitalt Museum sök i Sveriges museers samlingar. Föremål, bilder och platser.

 

Bloggar

Arkeologerna, SHMM, tidigare UV

Arkeologi i Gävleborg

Arkeologi i Östergötland

Kulturmiljö Halland

Stigfinnaren

 

Museer

Bohusläns museum

Gotlands museum

Kalmar läns museum

Kulturmiljö Halland

Livrustkammaren

Länsmuseet Västernorrland/Murberget

Nordiska museet

Stockholms läns museum

Vasamuseet

Västergötlands museum

Övrigt

Fornminnesföreningen Göteborg

Institutionen för historiska studier på Göteborgs universitet

Marinarkeologiska Sällskapet

Riksantikvarieämbetet

Nättidningen Svensk Historia

Svenska arkeologiska Samfundet

Svenskt hällristningsforskningsarkiv

Societas archaeologica Upsaliensis

(Visited 57 times, 1 visits today)