Deprecated: Function get_page_by_title is deprecated since version 6.2.0! Use WP_Query instead. in /customers/b/8/3/arkeloggen.se/httpd.www/wp-includes/functions.php on line 6031 Rekordstort antal Vendeltida Guldgubbar påträffade utanför Vadstena – Arkeloggen

Rekordstort antal Vendeltida Guldgubbar påträffade utanför Vadstena

I samband med en forskargrävning utanför dagens Vadstena har arkeologer påträffat inte mindre än 23 så kallade guldgubbar i vad som tolkas som en 50 meter lång Vendeltida kungshall från ca 700 e.Kr. Fyndet vid Aska är endast den tredje i raden av liknande som gjorts i Östergötland och dessutom unikt i sitt stora antal.

En av guldgubbarna påträffade i Aska.
Foto: Björn Falkevik

Guldgubbar påträffas nästan uteslutande vid olika Vendel- och Vikingatida maktcentra och tyder på närvaro av en särskild grupp av människor i maktställning. Fynden som oftast påträffas i stolphål utgörs av centimeterstora guldbleck där särskilt ett motiv bestående av en man och en kvinna i omfamning ofta förekommer. Guldgubbarna är intressanta fynd då de berättar om allt från dåtidens klädedräkter till mytologi och maktstrukturer. 

Reportage från utgrävningen vid Aska av Cheyenne Olander.
Dekorfragment från en Vendeltida sköld, dateras till ca 700 e.Kr. Fragment from a decorated Vendel age shield.
Foto: Martin Rundkvist Aardvarchaeology
Drönarfoto av den utgrävda kungshallen vid Aska. Done footage of the excavated hall at Aska.
Foto: Cheyenne Olander Aardvarchaeology

Hallen där fynden gjorts har stått på en 3,5 meter hög artificiell jordhög och tros ha varit bebodd under endast ca 100 år och att döma av avsaknaden av fynd från de efterföljande århundradena har platsen medvetet inte tagits i bruk igen. Enligt arkeologerna tyder detta på att platsen för den forna hallen under den efterkommande Vikingatiden vördnads som en form av fornlämning. 

Undersökningen vid Aska är nu avslutad och en rad analyser väntar.

Huvudfoto av Guldgubbe: Björn Falkevik

Källor/Sources:

Aardvarchaeology

Reportage från utgrävningen i Aska

SVT.se

?? During a research excavation in Aska outside modern day Vadstena, southern Sweden, archaeologists have found no less than 23 so-called Gullgubber in what has been interpreted as a 50 meter long Vendel-era royal hall dating to 700 AD. This type of find is only the third one made in Östergötland and it is also unique due to its large number of Gullgubber. 

Gullgubber are found almost exclusively at various Vendel and Viking Age centers of power and indicate the presence of a group of people in special power position. They are most often found in post holes and consist of centimeter-sized gold plates where a man and a woman embracing is the most common motif. Gullgubber are interesting finds as they tell about everything from fashion standards to mythology and power structures of the time. 

The hall where the finds were made had been placed on a 3.5 meter high artificial mound and is believed to have been inhabited for only about 100 years. Judging by the lack of finds from the following centuries, the site was deliberately not used again. According to the archaeologists, this indicates that the site of the former hall was revered as a form relic during the subsequent Viking Age. 

The investigation at Aska has now been completed and a number of analyzes are pending.

close

Håll Dig uppdaterad

Få en samlad översikt över veckans arkeologinyheter samt spännande innehåll som ej publiceras på hemsidan.

*Läs vår integritetspolicy